fbpx
8 april, 2016 | Veera Littmarck | Öppenhet

Visselblåsarfunktioner inom staten ska utredas

Civilminster Ardalan Shekarabi har precis tillsatt en ny utredning som ska se över användningen av visselblåsarfunktioner på statliga myndigheter.

En visselblåsarfunktion får aldrig sammanblandas eller misstas för det grundlagsskyddade rättigheter som offentligt anställda har för att kunna larma genom media. När man bygger upp ett parallellt system med den grundlagsskyddade meddelarfriheten (som kompletteras av ett efterforskningsförbud och repressalieförbud) finns risk för sådan sammanblandning. Att statligt anställda tjänstemän, istället för att utbildas i grundlagens rättighetsskydd, hänvisas till interna visselblåsarfunktioner med ett skydd som i sig är väldig chimär. En visselblåsarfunktion riskerar också att bli ett sätt att stänga dörren för insyn och granskning av medier.

Det kan i och för sig vara bra att ge allmänheten tydliga möjligheter hur en som enskild individ kan anmäla misstankar om oegentligheter för att undvika risker för korruption och mutor. Det kan också vara bra att se över hur myndigheterna redan idag använder sig av olika typer av visselblåsarfunktioner. JO har granskat Försvarets materielverks visselblåsarsystem och under de förutsättningar som rått där inte haft anledning att rikta kritik. Det verkar även som om myndigheter som tidigare felaktigt påstått att handlingar som lämnas till eller från en visselblåsarfunktion inte skulle vara allmänna handlingar som faller under offentlighetsprincipen rättat till sina felaktiga råd.

Sedan undrar man ju vilka typer av åtgärder som regeringen kommer att komma med för att lyfta taket inom offentlig verksamhet? Att man faktiskt tar på allvar de brister som ST år efter år visat på med anställda som inte vågar säga ifrån på grund av rädsla för repressalier och okunskap. ST har till exempel efterfrågat en obligatorisk statstjänstemannautbildning för att råda bot på detta.

Jag väntar med spänning på att se hur utredningsdirektiven kommer att se ut. Självklart förutsätter jag vidare att utredningen kommer att ha en referensgrupp med företrädare från med de fackliga organisationerna inom staten, så sista ordet i frågan är inte sagt.

Veera Littmarck

Veera Littmarck är förbundsjurist på ST. Som den jurist jag är så är...

Mer från samma skribent

2020-06-01 | Veera Littmarck | Arbetsmarknad

Så har då den omtalade LAS-utredningen presenterats. Syftet med att reformera lagstiftningen om anställningsskyddet har uttalat varit att underlätta för små privata arbetsgivare att våga anställa fler, samtidigt som man inte ska rubba maktbalansen...

2019-05-23 | Veera Littmarck | EU

MBL (Lagen om medbestämmande i arbetslivet) är något vi ser som självklart på svensk arbetsmarknad. I Sverige ser vi det även som självklart att den ska omfatta hela arbetsmarknaden, så väl privatanställda som offentligt anställda. Så ser det inte ut i...

2017-11-15 | Veera Littmarck | Arbetsrätt

Arbetsdomstolen har idag meddelat dom i målet mellan Fackförbundet ST och Staten genom Arbetsgivarverket. Oaktat att Arbetsdomstolen inte gick på STs linje är det bra att det äntligen finns en tydlighet i vad som gäller när regeringen beslutar att...