fbpx
4 mars, 2021 | ST Admin | Arbetsrätt, Demokrati, Öppenhet, Statligt uppdrag, Yttrandefrihet

Visselblåsarfunktionen kan och ska inte ifrågasättas

Med anledning av inslaget i tv-programmet Uppdrag granskning på SVT* och den debatt som pågår om den så kallade visselblåsarfunktionen vill Fackförbundet ST vara tydlig i det följande.

Meddelarfriheten regleras i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och är alltså grundlagsskyddad. Den innebär att alla – till exempel statligt anställda – har rätt att kontakta massmedier och berätta om sakuppgifter eller förhållanden på arbetsplatsen utan att detta ska få några som helst konsekvenser för den anställde. Medborgarna ska ha en god inblick i offentlig verksamhet för att en rättssäker förvaltning där brister och felaktigheter uppmärksammas ska garanteras. De enda uppgifter som inte får röjas är de med kvalificerad sekretess.

Meddelarskyddet innebär rätten att vara anonym, att journalister och andra har tystnadsplikt om meddelarens identitet samt att staten som arbetsgivare inte får efterforska vem meddelaren är.

Inget av detta kan avtalas bort mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Uppenbarligen finns det kunskapsluckor inom staten om grundlagen och vad denna innebär. Det är anmärkningsvärt att statliga chefer inte har tillräcklig kompetens om arbetsrättsliga frågor. Ansvaret för detta faller på den som beslutar om tillsättning av berörda. Det är dessutom synnerligen allvarligt eftersom staten är till för medborgarna och ska ytterst garantera deras rättssäkerhet. Denna kompetensbrist behöver snarast åtgärdas. Vi förutsätter att regeringen nu tar ett omtag och att den arbetsrättsliga kompetensen säkras i statens rekryteringsprocesser.

Det är tydligt att det finns ett skriande behov av en statstjänstemannautbildning som Fackförbundet ST länge påpekat. En utbildning som ska omfatta alla inom staten. Uppenbart är att cheferna bör hålla ögon och öron lite extra öppna när de sätter sig i skolbänken och läser avsnitten om yttrande- och meddelarfrihet.

Detta handlar ytterst om att värna vår demokrati och säkerställa att våra gemensamma verksamheter fungerar på ett rättssäkert sätt och att de ansvariga sköter sina uppdrag. Visselblåsarfunktionen är en viktig ventil som våra offentliga verksamheter behöver. Den kan och ska inte ifrågasättas. Det ska inte få konsekvenser för den enskilda individen på arbetsplatsen som utövar sina rättigheter och genom denna handling värnar vårt gemensamma bästa.

 

* Uppdrag granskning på SVT

Mer från samma skribent