fbpx
6 mars, 2014 | Sofia Johansson | Jämställdhet

Vill du ha en jämställd arbetsplats – välj staten!

En statlig arbetsplats är inte lika med en jämställd arbetsplats. Men det är ändå ett av de bästa alternativen på svensk arbetsmarknad om du jämför statlig sektor med kommunal sektor och privat sektor.

Vad erbjuder då statliga arbetsplatser som är bra? I staten är 43 procent av cheferna kvinnor och 57 procent män, det är den sektor som är mest jämställd. I privat sektor är det två tredjedelar av cheferna som är män och i kommuner och landsting är det omvända förhållandet, där är två tredjedelar av cheferna kvinnor.

Utöver möjlighet att göra karriär i staten för både kvinnor och män så finns det bra arbetsvillkor som sex veckors semester och 90 procent i ersättning vid föräldraledighet. Det är uppskattat av anställda när det gäller att få ihop vardagen med både familj och arbete.

Fast den viktiga jämställdhetsfrågan är ju ändå ekonomisk, mäns och kvinnors löner. Generellt är staten inte lika könsuppdelad som många andra arbetsplatser, därför är lönerna oftast mer jämlika än inom andra sektorer.

Staten kan erbjuda en relativt jämställd arbetsplats men det finns ju ändå mycket att göra. Det är inte fullt ut jämställda löner och många fler än vi tror har otrygga anställningar i staten. Många kvinnor jobbar dessutom deltid och avslutar arbetslivet med låga pensioner. Det behövs lönekartläggningar varje år och vi i ST ser fram emot att underteckna ett nytt pensionsavtal.

Mer från samma skribent