fbpx
19 juni, 2013 | ST Bloggen | Arbetsmarknad

Vi vill också ha jämnare löneomräkning!

Det är inte så vanligt att någon på Arbetsgivarverket skickar in en insändare i vår tidning Publikt. I detta fall kom det som en positiv överraskning då insändaren visar på något som ligger i våra medlemmars och arbetsgivarens intresse samtidigt.

Roger Vilhelmsson, chefekonom på Arbetsgivarverket, föreslår i tidningen Publikt en modell för ett jämnare löneomräkningssystem.

Löneomräkning är ett system för hur löneanslagen till våra myndigheter ska justeras och är ganska komplicerat. Här kommer en kort och förenklad genomgång:

Systemet beräknas utifrån vad löneökningarna har varit i genomsnitt i privat sektor två år före aktuellt budgetår och bygger på siffror från SCB. Löneökningstalet för 2013 baseras sålunda på 2010- och 2011 års utfall. Sedan görs dessutom ett avdrag för hur mycket privat tjänstesektor har effektiviserat sig i genomsnitt de senaste 10 åren.

Det medförde exempelvis för 2013 att effektiviseringen tog ut löneökningen och då blev omräkningstalet 0,0 procent. Detta kan tyckas orimligt eftersom befintlig personal på våra myndigheter precis som alla andra år ska få sina löner justerade uppåt.

Hela tanken med löneomräkningssystemet är att lönerna inom staten ska följa utvecklingen inom privat sektor samt att staten ska ha tryck på sig att rationalisera sin verksamhet på samma sätt som det konkurrensutsatta näringslivet.

I grunden är det ett bra system att staten ska effektivisera sin verksamhet i samma takt som andra konkurrensutsatta verksamheter då det är självreglerande och ger en legitimitet för verksamheten. Dock kan en diskussion föras om alla typer av verksamhet ska ha samma krav att effektivisera sig. Exempelvis kan det kanske ses som orimligt att man effektiviserar sig inom utbildningssektorn så att klasserna blir så stora att det inte går att föra meningsfulla diskussioner i föreläsningssalarna.

Roger Vilhelmssons modell baseras på ett femårigt glidande medelvärde vilket ger mycket jämnare löneökningstal. Hans förslag är även kostnadsneutralt, man skulle undvika berg- och dalbanan i löneomräkningen och få ett system som mer liknar vanlig landsvägskörning för myndigheterna. Detta förslag ligger i alla parters intresse.

http://www.publikt.se/artikel/vi-vill-ha-jamnare-loneomrakning-45806

OFR/S,P,O Har gett ut en mycket läsvärd rapport ”Ett modernt produktivitetsavdrag för statlig sektor” för den som vill fördjupa sig mer i dessa frågor. Där finns det flera bra förslag för att göra produktionsavdraget modernare. Organisation har även ett flertal gånger uppvaktat ansvarig minister med denna rapport.

Mer från samma skribent