fbpx
Arbetsförmedlingen
24 maj, 2017 | Sofia Johansson | Statligt uppdrag

Vi vill ha en obligatorisk statstjänstemannautbildning

En viktig förutsättning för hög tillit till samhället är att våra gemensamma myndigheter fungerar väl. För att medborgare ska ha förtroende för polis, domstolar, arbetsförmedling så måste myndigheter uppfattas som demokratiska, icke-korrupta och effektiva.

Den senaste tiden har exempelvis Riksrevisionen, Statens Fastighetsverk och Skatteverket fladdrat när det gäller dessa kriterier från den statliga värdegrunden. Detta bör leda till eftertanke för det behövs mer insatser för att säkra upp att samhället fungerar.

En sak som kan göras är att öka kunskapen för de anställda som jobbar på statligt uppdrag. Vi i ST vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Nyanställda ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet. Det ska gälla så väl chefer som medarbetare. Det ska också kontinuerligt ske vidareutbildning i statstjänstemannarollen för de som har arbetat ett tag. Det bör finnas en grund som alla får och vi menar att utbildningen ska ske på universitet eller högskolor. Inte minst för att få en koppling till forskningen.

Vi vet att en del medlemmar redan idag får utbildning i statstjänstemannarollen. Det är väldigt bra. Men ST menar att det inte kan vara valfritt för myndigheten lägre utan att det behövs en obligatorisk utbildning för att alla ska få stöd i det som är ett särskilt uppdrag inom staten. Vi vill att regeringen ska driva på för att alla anställda ska få en statstjänstemannautbildning.

Mer från samma skribent