fbpx
6 mars, 2017 | Anna Lindman | Varumärke

Vi vill byta namn men inte identitet

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll.

Processen har pågått under en längre tid. Det började med att förbundsstyrelsen och hela organisationen ställde sig en rad frågor: Hur ska vi hantera att våra medlemmar går i pension och att inte så många nyanställda på statligt uppdrag väljer oss som fackförbund? Hur tar vi ansvar för medlemmarnas arbetsliv, utvecklingen av samhället och det statliga uppdraget? Hur kan fler få möjlighet att engagera sig i förbundet? Man kan säga att vi började vår förändringsprocess med att erkänna elefanterna i rummet.

Sedan dess har vi konsekvent satt in olika åtgärder, baserade på fakta och statistik som berättar vad våra potentiella medlemmar vill ha ut av ett medlemskap. Åtgärderna har börjat ge resultat i fler, nöjda och engagerade medlemmar. Det ska vi vara stolta över!

I denna förändringsprocess har insikten växt att namnet ST inte fungerar. Få känner till vårt namn, kanske för att det är så krångligt. Det är ett namn som inte är ett namn eller en förkortning. Det säger inte längre något om vilka medlemmar förbundet organiserar. Det associerar, får förklaras och refereras till det tidigare Statstjänstemannaförbundet. Det är visserligen en del av vår identitet och en intressant historia i sig: https://st.org/om-st/om-st/var-historia. Men som sagt, historia.

Som förbund vill vi inte använda begreppet stat som i auktoritär totalitär statsapparat. Däremot vill vi bidra till att det statliga uppdraget är en del i ett demokratiskt och rättssäkert samhällsbygge. Våra medlemmar finns inom verksamheter som har till uppdrag att hålla samhälle och infrastruktur fungerande: Myndigheter och verk, universitet och högskolor samt bolag. Det är viktigt att vårt förbundsnamn speglar alla dessa medlemmar.

En diffus figur utan mål och riktning är sällan attraktiv. Vi har kommit fram till att vi måste definiera vad ST som fackförbund är, står för och vill. Vi har därför formulerat en vision, satt upp mål för att nå dit och definierat våra värderingar på riktigt.

Kongressen 2016 beslutade om vår vision: ”Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle.”

Denna vision är grunden för vårt varumärke – och varumärket är den starkaste immateriella tillgången för alla verksamheter. Ett varumärke är alla möten och kontakter du har med en verksamhet. Det intryck och förtroende du får, den nytta och lojalitet du känner. Varumärket ska helt enkelt manifestera allt vi vill uppnå med verksamheten. Och det nya namnet ska vara dess signum.

Som lekman tycker jag att förbundet är modiga och kloka som har gjort självinsikter och vidtagit åtgärder för förändring. Utveckling och investeringar är aldrig gratis, men nödvändiga. Kloka avvägningar lönar sig.

Sist men inte minst: ST är partipolitiskt obundna. Det är direkt dåligt och besvärligt att vi i tal och skrift sammanblandas med ett politiskt parti som SD. Våra varumärken och verksamheter har inget gemensamt.

Det som händer nu är fortsatt intern dialog om varför byta namn och till vad. Så snart det är möjligt av juridiska skäl kommer förbundsstyrelsen kommunicera förslaget till nytt förbundsnamn. Frågan om namnbyte ska ges utrymme på förbundsstämman i maj och i andra forum inför ett beslut på en extrakongress i oktober. Här kan du läsa mer om tidplanen för namnbytet, vad som händer och varför: 

http://framtidensst.se/blogg/varfor-funderar-vi-pa-att-byta-namn/

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...