fbpx
Bild på spaning efter statliga jobb
12 juni, 2018 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Vem ska ha framtidens jobb i staten?

Idag 12 juni lanserar ST nya siffror för framtidsjobb i staten. De visar att det finns 150 000 jobbchanser i staten de närmsta fem åren. Och det är bara återanställningar efter pensionsavgångar och jobbrotation. Räknar man med att Sverige växer och behöver rusta upp så behöver det anställas fler än så. 

Men vilka är det då som ska jobba i staten i framtiden? Vad gäller yrken så finns det en stor variation inom staten och de flesta kvalificerade jobb återfinns här. Bland de yrken där det skapas flest jobbchanser de närmsta åren återfinns dataanalytiker, jurister, HR och organisationsspecialister samt civilekonomer.  Allt fler akademiker tar också plats i staten och utbildningsnivån är generellt högre än i andra sektorer på arbetsmarknaden.  

Många lockas av att jobba i staten, det är framförallt möjligheten att få göra samhällsnytta som drar. Men många saknar kännedom om vad det innebär att jobba statligt och unga känner inte alltid till vilka jobb som staten kan erbjuda. För att lyckas rekrytera behöver fler se staten som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga anställningsvillkor och goda karriärvägar.  

ST väljer att lansera kortrapporten om framtidsjobb i staten på Järvaveckan i Stockholm, en mötesplats med målet att skapa bättre förutsättningar för alla att diskutera och engagera sig i samhällsfrågor. Järvaveckans tema för dagen handlar om integration och migration. Vi inom ST är övertygade om att vägen till integration går genom att människor kommer i arbete. Vi ser också att staten behöver en mångfald av både kompetens och bakgrund.  Sedan 2006 har andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ökat från 11 till 18 procent. Det är positivt att mångfalden har ökat inom staten de senaste åren och vi vill bidra till att trenden fortsätter.   

Vi hoppas möta många av de som i framtiden ska jobba i staten i Järva. Därför finns vi på plats för att berätta om vilka statliga jobb som finns i framtiden och för att få fler, framförallt unga, intresserade av en karriär i staten.  

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...