fbpx
Bild på spaning efter statliga jobb
12 juni, 2018 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Vem ska ha framtidens jobb i staten?

Idag 12 juni lanserar ST nya siffror för framtidsjobb i staten. De visar att det finns 150 000 jobbchanser i staten de närmsta fem åren. Och det är bara återanställningar efter pensionsavgångar och jobbrotation. Räknar man med att Sverige växer och behöver rusta upp så behöver det anställas fler än så. 

Men vilka är det då som ska jobba i staten i framtiden? Vad gäller yrken så finns det en stor variation inom staten och de flesta kvalificerade jobb återfinns här. Bland de yrken där det skapas flest jobbchanser de närmsta åren återfinns dataanalytiker, jurister, HR och organisationsspecialister samt civilekonomer.  Allt fler akademiker tar också plats i staten och utbildningsnivån är generellt högre än i andra sektorer på arbetsmarknaden.  

Många lockas av att jobba i staten, det är framförallt möjligheten att få göra samhällsnytta som drar. Men många saknar kännedom om vad det innebär att jobba statligt och unga känner inte alltid till vilka jobb som staten kan erbjuda. För att lyckas rekrytera behöver fler se staten som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder trygga anställningsvillkor och goda karriärvägar.  

ST väljer att lansera kortrapporten om framtidsjobb i staten på Järvaveckan i Stockholm, en mötesplats med målet att skapa bättre förutsättningar för alla att diskutera och engagera sig i samhällsfrågor. Järvaveckans tema för dagen handlar om integration och migration. Vi inom ST är övertygade om att vägen till integration går genom att människor kommer i arbete. Vi ser också att staten behöver en mångfald av både kompetens och bakgrund.  Sedan 2006 har andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ökat från 11 till 18 procent. Det är positivt att mångfalden har ökat inom staten de senaste åren och vi vill bidra till att trenden fortsätter.   

Vi hoppas möta många av de som i framtiden ska jobba i staten i Järva. Därför finns vi på plats för att berätta om vilka statliga jobb som finns i framtiden och för att få fler, framförallt unga, intresserade av en karriär i staten.  

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...