fbpx
Hur står det till med arbetsmiljön i staten?
15 januari, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Myndighetsutövning, Nyheter, Statligt uppdrag

Vässa Arbetsförmedlingen för fler i jobb 2015

 

Arbetsmarknadsministern meddelar att regeringen skrotar den pågående utredningen om Arbetsförmedlingen. Bra tycker vi. Vi har tidigare ifrågasatt nyttan med att tillsätta utredningar på utredningar kring denna myndighet. Eventuella förslag riskerar också att hamna i långbänk eller bli till utdragna och tröttsamma politiska trätor utan slut.  Även om vi, i likhet med många andra organisationer, tycker att Arbetsförmedlingen behöver reformeras så kan det knappast behövas fler utredningar för att så ska kunna ske. Dessutom finns redan massor av underlag, bakgrundsinformation och forskningsresultat att ta del av.  Arbetsförmedlingen torde vara en av Sveriges mest genomanalyserade och utredda myndigheter.

Inom ST har vi länge jobbat med förslag på reformer på jobbpolitikens område. Vår utgångspunkt är insatser för att skapa en vassare Arbetsförmedling som svarar upp mot de krav som dagens mångfasetterade arbetsliv ställer. STs medlemmar – proffsen inom Arbetsförmedlingen – vill göra ett bra jobb varje dag. De vill använda hela sin kompetens och uppmuntras till att skapa massor av värdefulla kontakter med arbetssökande och arbetsgivare. De vill stötta och serva så att fler får jobb och att arbetsgivare får den kompetens de behöver på ett smidigt och kompetent sätt. De vet vad som krävs för att skapa en vassare Arbetsförmedling.

Sverige har länge brottats med en hög arbetslöshet. Människor riskerar att slås ut permanent eller inte alls komma in i arbetslivet. Grupper och individer stämplas som ”inte anställningsbara” med fel utbildning, ingen utbildning alls, fel ålder, fel, fel, fel! Samtidigt blir en stor mängd matchningar till lediga jobb inte av. Jobb och arbetssökande finner inte varandra. Arbetslivet lider både av matchningsproblem och kompetensglapp. Något nytt måste därför skapas bortom stuprören och utanför boxen. Till exempel måste det bli både lättare och mer tillåtande att byta jobbspår mitt i livet, att hoppa av för att kunna plugga och skaffa sig spetskompetens, byta yrke både en eller två gånger. Åldersdiskrimineringen måste brytas och erfarenhet användas som den resurs det är. Det behövs också breda satsningar på bristyrkes- och spetsutbildningar  som också är öppna för tjänstemän och akademiker eller för dem som vill börja om på nytt.  Utbildningar som utformas i nära samverkan med näringslivet, arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och lärosäten. Detta kräver i sin tur att arbetsmarknadspolitiken blir en integrerad och naturlig del av närings- och utbildningspolitiken (en aktiv jobbpolitik som står på tre stadiga ben). I en sådan aktiv jobbpolitik är en vassare Arbetsförmedling en viktig aktör.

Regeringen har satt upp fyra mål för Arbetsförmedlingen 2015: Det är matchning, ungdomsarbetslöshet, långtidsarbetslöshet och etablering av nyanlända på arbetsförmedlingen. Regleringsbrevet har minskat till en tredjedel jämfört med förra årets uppdrag som kritiserats hårt för att vara alltför detaljreglerat. Det är en början men förändringarna måste så klart främst ske i praktiken. Till exempel bör arbetet organiseras så att arbetsförmedlarna faktiskt får mer tid för kontakter med arbetssökande och arbetsgivare. ST tycker även att det är viktigt att arbetsförmedlarna får stötta och serva människor som står nära arbetsmarknaden och att ungdomar ges snabba insatser.

Dagens höga arbetslöshet driver utvecklingen åt fel håll med förlorad konkurrenskraft och tappade sugar som följd. En åldrande befolkning ställer krav på att fler jobbar och att människor välkomnas att stanna kvar längre i arbetslivet. Även om det parlamentariska läget är knepigt tror vi att politiken kan förmås att samlas kring en gemensam målsättning: att skapa förutsättningar för att Arbetsförmedlingen ska kunna göra ett bra jobb. En vassare Arbetsförmedling med fokus på kärnuppdraget – jobbförmedling och matchning – kan lösa en del av de matchningsproblem och det kompetensglapp som råder idag. Det vore en god start för en ny aktiv jobbpolitik.

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent