fbpx
6 februari, 2019 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varför ska facket bry sig om upphandling?

Det fackliga inflytandet i upphandlingar behöver stärkas. Både medarbetarnas villkor och medborgarnas service är beroende av att upphandlingar görs på rätt sätt. Med en relativt liten insats kan du som facklig göra stor skillnad vid en upphandling.

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte till så. Istället ser vi upphandlingar där lägsta pris går före allt, där ingen hänsyn tagits till villkoren för de som utför arbetet och där säkerhets- och integritetsaspekter förbises.

Offentlig upphandling är inget lätt område, reglerna är krångliga och kostnaden för att göra fel kan komma i form av överklaganden som tar både tid och pengar. Men upphandling är också ett område där facket kan spela en större roll. Med en relativt liten insats kan det fackliga inflytandet i stärkas och ge högst konkreta resultat. Det handlar om att förbättra villkoren för medlemmarna – men också om att förbättra den statliga verksamheten och resultaten för medborgarna.

Inom OFR har vi tagit fram en handbok som ska vara ett stöd för dig som är förtroendevald under en upphandlingsprocess. Handboken vill visa på de möjligheter som finns att ställa krav och påverka för bättre upphandlingar.  Här är handbokens fem viktigaste tips:

1. Se till att det finns en upphandlingspolicy – För att kunna påverka fackligt är det viktigt att komma in tidigt när en upphandling ska ske. Se till att det finns en upphandlingspolicy på din arbetsplats som tydliggör fackets inflytande.

2. Upphandling ska alltid samverkas – Vid upphandling gäller MBL eller det samverkansavtal som finns på din arbetsplats. Arbetsgivaren ska involvera facket som en naturlig del i beslutsprocessen genom hela upphandlingen.

3. Ställ krav på villkor i enlighet med kollektivavtal – Vi anser att de som bedriver verksamhet på uppdrag av det offentliga ska omfattas av kollektivavtal. I juridisk mening går det inte att kräva kollektivavtal i en upphandling.  Men man kan alltid ställa krav på att leverantören ska tillämpa löner och anställningsvillkor på minst samma nivå som ett centralt kollektivavtal i den aktuella branschen.

4. Ställ krav på arbetsmiljön – Att ställa krav på arbetsmiljön i en upphandling gör att leverantörer inte kan konkurrera med dålig arbetsmiljö. Det går att ställa som villkor i anbudet att leverantören redovisar hur en god arbetsmiljö säkerställs.

5. Det är viktigt att följa upp kraven – Arbetsgivaren är ansvarig för att följa upp hur villkoren som ställdes i upphandlingen efterlevs. Som facklig är det bra att bevaka detta och då särskilt de frågor som facket jobbade för i utformningen av upphandlingen.

Ladda ner hela handboken här.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...