fbpx
Vad är det som gör att vissa arbetsplatser är friskare än andra?
5 september, 2016 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Varför är vissa arbetsplatser friskare än andra? Om friskfaktorer istället för riskfaktorer

Vad får dig att må bra på jobbet? Är det att undvika stress och onödigt stillasittande? Att äta en rejäl lunch istället för att gå loss på bullar och socker framåt eftermiddagen, eller att undvika att provoceras av energitjuvar? Förmodligen ser det olika ut för var och en av oss och det är inte heller alltid möjligt att välja den där lunchen eller att välja bort den jobbiga kollegan. Men det kan vara idé att fundera över vilka faktorer som ökar ditt välmående, som ger dig bra balans mellan krav och resurser, som ökar ditt engagemang, din motivation och arbetsglädje.

På fem år har diagnoser med hänvisning till psykisk ohälsa ökat med 70 procent och är nu den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro. Den sjuka jobbstressen drabbar särskilt dem som jobbar i kontaktyrken. Att köra buss är till exempel mer psykiskt stressande än att vara lastbilschaufför. Det är helt enkelt farligt att jobba med människor, ändå är det just det som ger de flesta av oss en mening med jobbet. Men den som jobbar med människor måste helt enkelt vara mer uppmärksam på risker.

Arbetsmiljöforskningen börjar allt mer att snegla på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Vad är det som gör att vissa mår bra på jobbet medan andra drabbas av arbetssjukdomar, värk, förslitningar eller depressioner? Låt oss först konstatera att det är nyttigt att jobba. Det finns inget som är så bra för oss människor som att arbeta. Jobbet ger oss sammanhang, trygghet och förutsägbarhet. Vi vill alla känna oss behövda och efterfrågade. Hur gör vi då för att skapa arbetsplatser för hälsa, meningsfullhet och arbetsglädje? Forskningen har kommit fram till att det finns tio friskfaktorer som är absolut viktigast för hälsosamma arbetsplatser:

  1. Engagerade och tillgängliga chefer som är närvarande och lyhörda.
  2. Arbetssätt som bygger på medinflytande och delaktighet – medarbetare som ges inflytande över det egna jobbet, blir respekterade och som är trygga i att deras kunskaper värdesätts och används – känner tillfredsställelse och stolthet över jobbet.
  3. Empowerment – att själv känna kontroll över sitt arbete och en viss personlig frihet att bestämma över hur och när man utför de egna arbetsuppgifterna.
  4. Främja ett positivt och socialt arbetsklimat med fokus på positiva framgångar och där man jobbar konstruktivt med förbättringar utan felletande eller att peka ut syndabockar.
  5. Regelbundet avsätta arbetstid för fortbildning och utveckling.
  6. Jobba med kommunikationen – satsa på konstruktiv feedback och förbättringsmöjligheter istället för att fastna i blockeringar.
  7. Tydlig rollfördelning – sätt upp tydliga mål för var och en och vad som förväntas av varje individ.
  8. Rätt bemanning och anställningstrygghet- det måste alltid finnas resurser för att jobbet ska kunna utföras – en medarbetare ska inte ensam förväntas göra tre personers jobb därför att det saknas personal eller andra resurser. Och glöm allt snack om flexibilitet. Det finns inget så stressande som tillfälliga och osäkra anställningar.
  9. Vettiga belöningssystem som är kopplade till prestationen och som går att förstå.
  10. IT-stöd som är utformade efter användarnas behov.

Så här ser det inte riktigt ut i arbetslivet, men det kan vara mål att stäva mot. Att uppnå ett par friskfaktorer är bättre än att inte nå någon.  Det är viktigt att komma ihåg att de tio friskfaktorerna kan förvandlas till riskfaktorer om de används tvärtom. Att förbättra arbetsmiljön är en ständig utmaning, det blir liksom aldrig färdigt. Men det finns massor av verktyg för chefer, medarbetare, fack och skyddsombud att använda sig av. Bäst resultat når ni förstås om ni arbetar tillsammans.

Här några tips:

 

 

 

 

Mer från samma skribent