fbpx
Stressen i arbetslivet
26 juni, 2019 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Varför är vissa arbetsplatser friska medan andra är sjuka?

Friska arbetsplatser är inget självspelande piano. De uppstår inte bara hux flux och sköter sig själva. De måste vårdas likt en ömtålig växt och tillföras näring och omsorg regelbundet. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar. Men chefen är ytterst ansvarig.

Vad får dig att må bra på jobbet? Är det att undvika stress och onödigt stillasittande? Att äta en rejäl lunch istället för att gå loss på bullar och socker framåt eftermiddagen, eller att undvika att provoceras av energitjuvar? Förmodligen ser det olika ut för var och en av oss och det är inte heller alltid möjligt att välja den där lunchen eller att välja bort den jobbiga kollegan. Men det kan vara idé att fundera över vilka faktorer som ökar ditt välmående, som ger dig bra balans mellan krav och resurser, som ökar ditt engagemang, din motivation och arbetsglädje.

Friska arbetsplatser är inget självspelande piano. De uppstår inte bara hux flux och sköter sig själva. De måste vårdas likt en ömtålig växt och tillföras näring och omsorg regelbundet. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar.

Vad är det då som gör att vi mår bra tillsammans på jobbet? Jo det är en rad faktorer som samverkar och som brukar kallas för friskfaktorer. Motsatsen till friskfaktorer är sjukfaktorer, sådant som leder till sjuka och osunda arbetsmiljöer.

I grunden är det din chef som är ansvarig för att se till att du har en bra arbetsmiljö som inte skadar dig eller som gör dig sjuk. Men det är svårt att göra förändringar om vi inte vet vad som behöver förändras. Därför behöver vi ha koll på våra friskfaktorer. De kan givetvis variera från individ till individ, men forskningen har kommit fram till att det finns ett antal faktorer som gäller gemensamt för de flesta av oss för att vi ska uppleva arbetet som viktigt och givande. I kort handlar det om att:

 • Arbetet är varierande och utvecklande.
 • Vi har ett eget ansvar och kan påverka när och hur arbetsuppgifterna utförs.
 • Arbetet känns meningsfullt.
 • Vi är med och påverkar beslut och inte känner oss överkörda.
 • Vi Känner tillit och ärlighet till arbetsgrupper och arbetsteam som vi jobbar i.

Som medarbetare vill vi ofta att vår chef är närvarande på något sätt, att chefen ger regelbunden feedback, jobbar med tydliga riktlinjer och kan hjälpa till att prioritera bland arbetsuppgifter när det hopar sig. Det stora flertalet föredrar också att ha en delaktig chef framför en auktoritär sådan.

Kanske är detta den bästa av världar men det kan vara ett mål att sträva efter, Och att försöka att uppnå en eller två friskfaktorer är en bra början. Det är viktigt att komma ihåg att de tio friskfaktorerna kan förvandlas till riskfaktorer som leder till osunda arbetsplatser om de används tvärtom.

 1. 1.Engagerade och tillgängliga chefer som är närvarande och lyhörda.
 2. Arbetssätt som bygger på medinflytande och delaktighet – medarbetare som ges inflytande över det egna jobbet, blir respekterade och som är trygga i att deras kunskaper värdesätts och används – känner tillfredsställelse och stolthet över jobbet.
 3. Empowerment – att själv känna kontroll över sitt arbete och en viss personlig frihet att bestämma över hur och när man utför de egna arbetsuppgifterna.
 4. Främja ett positivt och socialt arbetsklimat med fokus på positiva framgångar och där man jobbar konstruktivt med förbättringar utan felletande eller att peka ut syndabockar.
 5. .Regelbundet avsätta arbetstid för fortbildning och utveckling.
 6. .Jobba med kommunikationen – satsa på konstruktiv feedback och förbättringsmöjligheter istället för att fastna i blockeringar.
 7. Tydlig rollfördelning – sätt upp tydliga mål för var och en och vad som förväntas av varje individ.
 8. Rätt bemanning och anställningstrygghet- det måste alltid finnas resurser för att jobbet ska kunna utföras – en medarbetare ska inte ensam förväntas göra tre personers jobb därför att det saknas personal eller andra resurser. Och glöm allt snack om flexibilitet. Det finns inget så stressande som tillfälliga och osäkra anställningar.
 9. Vettiga belöningssystem som är kopplade till prestationen och som går att förstå.
 10. IT-stöd som är utformade efter användarnas behov.

Här några tips om du vill veta mer om sunda arbetsplatser och friskfaktorer:
•Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö – www.av.se
•Den 14 oktober släpps TCO-förbundens vägledning till föreskrifterna som då kan laddas ner på www.tco.se
•STs material om arbetsmiljö, www.st.org
•Friskt jobbat – allt att vinna, om tjänstemännens arbetsförhållanden, www.tco.se
•www.partsradet.se (tips och utbildningar)
•www.prevent.se (tips, verktygslåda och utbildningar)
•www.suntliv.se (utbildning, forskning, råd och rön)
•www.stressforskning.se (det senaste inom forskning, kontaktuppgifter till föreläsare)

 

 

 

 

Mer från samma skribent