fbpx
23 mars, 2015 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Var på kartan ska Länsstyrelserna vara?

Kartan ska ritas om och det ska skapas fler regioner och färre landsting i Sverige. Tanken är att vi ska ha nya regioner redan innan nästa val enligt civilminister Ardalan Shekarabi. Han skriver idag om detta på DN-debatt och menar att anledningen till omstruktureringen är ändrad befolkningsstruktur, andra levnadsmönster och samhällsekonomin.

Shekarabi har rätt, landstingen bör göras om, det behöver skapas effektivare enheter som bättre kan se till medborgarnas behov av välfärd. Ett varningens finger bara så att centralisering av arbetsuppgifter inte dränerar mindre städer på kvalificerad arbetskraft.  Trots ansvarsutredningens tidigare förslag och Mats Sjöstrands utredning om Länsstyrelsernas roll så har det varit svårt att skapa en politisk majoritet i riksdagen för ändrad regionindelning.

Vad ska då hända med Länsstyrelserna om landstingen slås ihop till regioner? Det tidigare förslaget har ju varit färre länsstyrelser och idag skriver Shekarabi att han också vill se över statliga myndigheters regionindelning. Ännu är det inte solklart vad det betyder. Vi i ST menar att färre och större regioner inte får leda till försämrad statlig service.

Nu ska två förhandlingspersoner utses som ska få landsting och andra aktörer att diskutera gränsdragningar, mål och uppgifter. I detta arbete är ju också de centrala fackliga organisationerna naturliga samtalspartners.

Mer från samma skribent