fbpx
15 april, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetsmiljö, Nyheter, Statsförvaltning

Välkommen a-kassehöjning – men fler jobbsatsningar krävs

Nyfikenheten slog kanske inte riktigt i taket när finansministern äntrade scenen i morse. Regeringen har skickligt portionerat ut nyheter och budgetgodbitar under några veckors tid för att maximera uppmärksamheten och medieutrymmet. Det är en välkänd och effektiv metod för att pränta in budskap men inte så lockande för den som letar överraskningar och aha-upplevelser. Det blir ofta lite småtrista tillställningar.

Men först av allt: Det är en välkommen höjning av a-kassan som träder i kraft den 7 september i år. Det är 13 år sedan taket höjdes och försäkringen har kraftigt eroderats under årens lopp. Höjningen kommer att göra att den högsta ersättningen de första hundra arbetslösa dagarna motsvarar 20 025 kronor per månad respektive 16 720 kronor per månad därefter. Detta innebär att den högsta försäkrade månadslön som arbetslöshetsförsäkringen täcker ökar från nuvarande 18 700 till 25 000 kronor (de första hundra dagarna). Det är viktiga steg för att öka inkomsttryggheten för personer som står mellan två jobb. Inte minst tjänstemannafacken och TCO har varit starkt pådrivande för att en höjning skulle ske.

För att nå målet om Europas lägsta arbetslöshet satsar regeringen bland annat på ett ökat järnvägsunderhåll och lägger en miljard kronor på äldrevården så att bemanningen kan öka. Regeringen vill också återkomma längre fram med åtgärder för att rusta upp miljonprogramsområdena. Bra så men om regeringen menar allvar med att nå målet om Europas lägsta arbetslöshet till 2020 är det för lite. Fackförbundet ST menar att den viktigaste samhällsutmaningen är att komma tillrätta med den höga arbetslösheten som har permanentats på en nivå kring åtta procent. Insatser till unga arbetslösa (traineejobb för unga och utbildningskontrakt) behövs men arbetslöshetsutmaningen är större än så.

“Arbetslösheten är alldeles för hög och vår bedömning är att insatserna som görs inte är tillräckliga. Det behövs fler satsningar på att få ner arbetslösheten och satsningarna behöver vara mer långsiktiga, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.”

ST vill bland annat att fler arbetslösa ska kunna få bedömningar efter sina individuella förutsättningar hos Arbetsförmedlingen. Fler bör få tillgång till Arbetsförmedlingens program, det behövs mer utbildningsinsatser och även spetskompetensutbildningar som riktar sig till tjänstemän och korttidsarbetslösa. Det behövs mycket större satsningar på infrastruktur, som vägar och järnvägar. Det behövs mer pengar och ett sammanhållet helhetsansvar för planering, drift och underhåll av järnvägen. Det behövs målsättningar och ambitionsnivåer för kompetensutveckling i arbetslivet så att många fler kan jobba längre och vara anställningsbara och attraktiva på arbetsmarknaden långt upp i åldrarna.

Till sist: ST har också noterat att regeringen i vårbudgeten väljer att spara 35 miljoner kronor (mer än 40 procent av anslaget) på gemensamma e-förvaltningsprojekt. Detta är en besparing som kommer att påverka moderniseringen av statsförvaltningen negativt och göra att viktiga förenklingar för medborgare och företag försenas eller helt uteblir. Särskilt märkligt är det att regeringen väljer att göra den här besparingen när den vet att den nya e-legitimation som snart ska införas har stora problem med säkerhet och användarvänlighet och kommer kräva betydande resurser för att bli färdig. ST avser därför att snarast ta kontakt med regeringen för att säkerställa att den nya e-legitimationen blir användarvänlig och säker.

 

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-01-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur...

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...