fbpx
Tågväxel
13 september, 2016 | Magnus Kolsjö | Infrastruktur

Välbehövliga satsningar på infrastrukturen

Den svenska järnvägsinfrastrukturen har aldrig mått sämre. Nästa år riskerar Trafikverket bli tvungna att sänka hastigheten på rekordmånga järnvägssträckor. 69 järnvägssträckor från norr till söder är i så dåligt skick att tågen inte kan framföras med full hastighet. 16 järnvägsbroar har försvagats så mycket att gränsen för hur tunga tåg som får passera på dem kommer att sänkas.

Samtidigt som larmen om den allt sämre statusen för spår och broar kommer rapporteras det också om att Sverige har Europas sämsta kontaktledningar. Kontaktledningarna uppfyller inte de EU-krav som gäller sedan 2002. Det är också felande kontaktledningar som orsakar de flesta tågförseningar i Sverige.

Fackförbundet ST lyfte i samband med vår kongress i våras problemet med det eftersatta järnvägsunderhållet och behovet av betydande satsningar på infrastrukturen. Det är därför hoppingivande att statsminister Stefan Löfven i dagens regeringsförklaring lovade betydande investeringar i drift och underhåll av väg och järnväg. Nu är det också viktigt att Trafikverket ges ett större eget ansvar för underhållet och att de lagförändringar som gör det möjligt att kräva kollektivavtal vid upphandling kommer på plats, annars riskerar kostnadsjakten i samband med nyinvesteringar och underhåll att gå ut över de anställdas arbetsvillkor, hälsa och löner.

Magnus Kolsjö

Magnus Kolsjö är utredare med ett förflutet i riksdagen och...

Mer från samma skribent

2019-01-10 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

I lagens inledning tydliggörs även grunderna för en god förvaltning genom att principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet skrivs in i förvaltningslagen. Dessa principer gäller både handläggning av ärenden och annan...

2018-11-14 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

I måndags publicerade eSams juridiska expertgrupp ett rättsligt uttalande om molntjänster i offentlig sektor. Slutsatsen av uttalandet kan knappast vara annan än att det nu sätts stopp för användningen av molntjänster inom statliga myndigheter. Om den...

2018-09-28 | Magnus Kolsjö | Demokrati

För snart tre veckor sedan var det val. Väljarna har beslutat att Sverige ska ha en riksdag där inget av de traditionella politiska blocken är tillräckligt stora för att på egen hand kunna bilda en regering. Efter att riksdagen samlades i måndag har det...