fbpx
11 september, 2013 | ST Bloggen | Nyheter

Våga säga din mening!

I våras presenterades en forskningsrapport om vilka principer som styr nationella myndigheters kommunikationsarbete. Rapporten går igenom ett stort antal myndigheter för att granska deras kommunikationsarbete. Runt 350 styrdokument från över 170 myndigheter har granskats. Ett viktigt resultat i rapporten är att det finns konflikter mellan olika principer i myndigheternas kommunikationsstrategier när syfte och mål formuleras. En av de vanligaste konflikterna är mellan meddelarfrihet som ger de anställda rättigheter att lämna ut uppgifter om vad som sker i verksamheten och kravet att myndigheten ska uppträda sammanhållet och tala med en unison röst.

Även om myndigheten i policydokumentet för de anställda informerar om att reglerna om meddelarfrihet gäller så försöker de i nästa mening sätta upp regler som i praktiken begränsar de anställdas rätt enligt grundlagen. Arbetsgivaren vill kontrollera de anställda för att den önskade mediebilden ska vara intakt.

Det finns alla anledning för de fackliga organisationerna och de anställda att vara uppmärksamma och reagera när myndighetsledningarna försöker begränsa de grundlagsskyddade rättigheterna. Lika mycket för de anställdas skull som för medborgarnas skull!

En av de frågor som ST särskilt driver är öppenhet och insyn på arbetsplatserna. Öppenhet på arbetsplatsen är en förutsättning för kunna utveckla verksamhet och för en bra arbetsmiljö. Statligt anställda har ett särskilt skydd i yttrandefrihetslagarna för att kunna säga sin mening exempelvis att kontakta media i en fråga och vara anonym om man väljer det. Arbetsgivaren har då inte rätt att efterforska källan. Det särskilda skyddet skapades för att medborgarna ska känna till hur offentlig makt och skatter används. Inte minst för att förhindra korruption och maktmissbruk hos offentliga makthavare. Kunskapen om yttrandefrihetslagarna behöver ökas på myndigheterna samtidigt som det måste etableras en kultur på alla myndigheter som innebär att myndigheten kan leva upp till lagens innebörd – att medborgarna har rätt till information och att missförhållanden uppmärksammas.

Det kommer signaler om att anställda känner sig osäkra om det vågar säga sin mening både intern på myndigheten och externt. Ibland känner man till sina rättigheter men är ändå osäker – hur påverkar det min situation på jobbet? Sämre löne- och karriärutveckling? I STs arbetsmiljöundersökning till skyddsombuden 2012 fick dessa svara på påståendet – ”De anställda kan framföra kritiska uppfattningar offentligt om hur verksamheten fungerar” – fyra av tio instämde i påståendet men lika många instämde inte i det. Två av tio var osäkra. Det är en majoritet som bedömer att det inte går att framföra kritiska synpunkter eller är osäkra på den möjligheten.

STs krav är att alla anställda som arbetar med ett offentligt uppdrag ska ha samma rättigheter som de som arbetar på myndigheter – de utför ett uppdrag för medborgarna och medborgarnas möjlighet till insyn är lika viktig i dessa verksamheter. Oavsett om de arbetar i ett statligt eller privat bolag.

Mer från samma skribent