fbpx
23 november, 2014 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Nyheter, Öppenhet, Staligt uppdrag, Statsförvaltning

Vad ska vi ha staten till – eller hur blir Sverige bäst i världen?

Kanske har du funderat någon gång på vad vi ska ha staten till? Som medborgare i Sverige är det lätt att ta staten för given. Den finns alltid där utan att vi behöver fundera så mycket på vad den gör och varför. Och handen på hjärtat – vi känner oss nog ganska trygga och förvissade om att vi blir rättssäkert bemötta och behandlade. Rädslan för korruption eller rättsskandaler är inte särskilt stor i Sverige. Det är bra. Forskning visar nämligen att i samhällen där medborgarna känner tilltro till staten – där sker också tillväxt och en kreativ utveckling. Sådana samhällen går framåt. Och Sverige ligger högt i topp på tillitslistan (1:a är Danmark).

Men visst finns det en rad utmaningar på statens område. I förra veckan arrangerade ST en spaning på temat ”Vad ska vi ha staten till?” 

Vi har länge sett att det finns en rad utmaningar och orosmoln. På vår hemsida st.org kan du titta i efterhand. Lyssna på kloka och spännande samtal av namnkunniga och respekterade forskare som Bo Rothstein, Malin Rönnblom och Shirin Ahlbäck Öberg.

Det är glädjande att också regeringen nu intresserar sig för staten. Den nye förvaltningsministern Ardalan Shekarabi planerar att förändra dagens offentliga styrning – till en modell där de som jobbar på statligt uppdrag får ägna sin tid och kraft åt kärnverksamheten – eller som vi i ST säger ”Låt proffsen vara proffs!”.

Under senare år har pinnjakten bland annat inom Arbetsförmedlingen och hur många ärende som kan bockas av vid avstämning  kommit att utgöra huvudmålet istället för att mäta kvalitet och medborgarnöjdhet. Det som inte mäts finns inte, enligt detta sätt att se. Mer administration, återrapporteringskrav har skapat starka kontrollerande byråkratier. Att vara den som bestämmer hur återrapporteringen ska ske och vad som ska rapporteras har gett makt åt dem som bestämt hur, medan andra professioner har trängts tillbaka – skolan är ett sådant exempel – det är knappast lärarna som bestämmer vad som ska utvärderas, vilket ger skolan ett mycket litet utrymme att styra. Syftet med dessa marknadslösningar (new public management) var så klart att effektivisera och plocka bort onödiga byråkratier. Det var rätt tänkt – men det gick för långt och ledde  ironiskt nog till nya byråkratier.

Att skapa en ny styrning av statsförvaltningen är ingen snabbfix. Men vi hjälper gärna till.

Här är våra förslag:

Inför tydliga regler för myndighetsutövning på entreprenad
Alla ska kunna lita på att regler och bestämmelser alltid tillämpas korrekt. För att garantera likabehandling och rättssäkerhet är det lagstadgat att endast statliga och kommunala myndigheter får utföra myndighetsutövning.  ST ser med oro på de senaste årens utveckling som visar att myndigheter allt mer anlitar privata utförare, även för myndighetsutövning. Konsekvensen blir att vissa delar av myndigheternas kärnuppdrag utförs av privatanställda. Det innebär att insynen och möjligheterna att utkräva ansvar minskar. ST vill att staten upphör att använda bemanningsföretag för kärnuppgifter och att det ska göras en tydlig definition av vad myndighetsutövning omfattar.

Värna öppenheten
Alla som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag ska kunna larma om brister i verksamheten utan att riskera repressalier och bestraffningar. ST vill ha en utökad lagstiftning så att också anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd, repressalie- och efterforskningsförbud. Skyddet ska även gälla anställda i andra samhällsviktiga företag t ex apotek, bilprovning, spårtrafik, flygledning men också inom bemanningsföretag.

Så skapar vi en statsförvaltning bäst i världen, dvs så ser vi till att Sverige hamnar högst upp på listan!

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-01-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur...

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...