fbpx
10 november, 2015 | ST Bloggen | Internationellt

Vad gör ST i Togo?

Att vara med i facket eller att vara fackligt aktiv i Sverige är inte något vidare uppseendeväckande. I andra delar av världen kan ett fackligt engagemang vara förenat med repressalier på arbetsplatsen, trakasserier i privatlivet eller till och med livsfara. Varje år mördas personer på grund av sitt fackliga engagemang runt om i världen. Många förtroendevalda tvingas även gå i exil antingen efter hot eller våld från olika grupper. Syftet med hoten och våldet mot fackligt aktiva är framförallt att avskräcka andra från att börja engagera sig fackligt. ST-facket stödjer flera internationella fackrättsliga projekt som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare i de västafrikanska länderna.

Togo ses som en förebild bland de västafrikanska länderna när det kommer till fackliga rättigheter. Enligt nationell lagstiftning i Togo är det förbjudet att diskriminera en arbetstagare på grund av att personen är med i facket. Trots detta finns det flera områden som kan förbättras när det kommer till fackliga rättigheter. Bland annat finns det i Togo flera så kallade frihandelszoner som är undantagna från den lagstiftningen som skyddar fackligt aktiva. Inom frihandelszonerna där textil- och konfektionsindustrin har brett ut sig förekommer få fackföreningar. Arbetstagare kan bli avskedade på orättvisa grunder, arbetstimmarna överskrider den i lagen föreskrivna arbetstiden och fackliga aktiviteter motverkas.

Även inom den offentliga sektorn finns det områden som behöver förbättras. En viktig och aktuell jämställdhetsfråga som drivs inom ramen för det fackliga arbetet i Togo är frågan om orättvisa skatter. I Togo betalar kvinnor en mycket större andel skatt än män. Detta eftersom män anses vara familjeförsörjare och därför anses behöva sina inkomster till att försörja sina familjer. Män får därför göra stora skatteavdrag, vilket resulterar i att många män betalar en väldigt liten summa skatt eller ingen skatt överhuvudtaget.  I praktiken är det dock ofta kvinnorna som försörjer familjerna, trots att de får betala skatt utan några avdrag. Hur arbetar facket i Togo med denna fråga? Det är en av de frågorna jag kommer att beröra under min tid här.

Under denna vecka är jag tillsammans med andra representanter för ST-facket i Togo för att träffa  regeringsrepresentanter, representanter för fackföreningsrörelserna i de västafrikanska länderna och delta i en ungdomskonferens om ungas arbetsvillkor. Läs mitt tidigare inlägg här om du vill veta mer om varför just jag är här och vad mitt uppdrag är.

 

Mer från samma skribent