fbpx
Bild på STs ordförande Britta Lejon.
2 augusti, 2018 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Tre snabba frågor om statstjänstemannautbildning

Att det behövs en statstjänstemannautbildning är något ST drivit länge. Ett viktigt steg för att det ska bli verklighet togs i april när riksdagen fattade beslut om att regeringen bör inrätta en sådan. Men varför tycker ST att det här är viktigt? Vi ställde frågan till förbu

Varför behövs en statstjänstemannautbildning för de som jobbar i staten? 

Vi har en väldigt bra statsförvaltning i Sverige, men det gäller att se till att vi fortsätter att ha det. De senare åren har det varit en del skandaler och grova överträdelser, jag tänker till exempel på Statens Fastighetsverk och muthistorierna där. Vi har sett allt ifrån den typen av olagligheter till sådant som kanske mer kan beskrivas som dåligt omdöme. Sådana händelser bidrar till att urholka förtroendet för statsförvaltningen. Som medborgare måste man kunna lita på staten och det ska inte finnas anledning att misstänka att det pågår oegentligheter, att det förekommer korruption eller att rättssäkerheten är satt åt sidan.  

Löser en utbildning de här problemen? 

En statstjänstemannautbildning är en bra början. Men det får inte stanna där. Det behövs också en diskussion på arbetsplatserna, vad betyder de här reglerna för oss som jobbar här, med den här typen av ärenden? För väldigt ofta handlar att jobba i staten om att göra svåra avvägningar mellan saker som måste prioriteras.  Ofta har den statligt anställda målkonflikter att hantera. Man ska både avgöra ärenden snabbt, effektivt och med så lite resurser som möjligt, men det ska också ske på ett rättssäkert sätt. Vad väger tyngst?  

Det är inte alltid så lätta avvägningar att handskas med så vi behöver ha de diskussionerna i vardagen. Vi behöver skapa en större kunskap och en större medvetenhet om att det här inte är lätt och som statligt anställd kan man inte lämnas ensam i de här besluten. En utbildning hjälper oss i staten att fokusera på de här frågorna och att ha dem på agendan. Utbildning gör också att när någon vill gena och göra fel så vet omgivningen att det här är fel och vågar säga ifrån.  

Riksdagen håller ju med ST om att detta behövs och har bett regeringen ta fram en sådan utbildning, betyder det att det är klart nu? 

Nej, så enkelt är det ju inte. Men nu har vi fått det viktiga politiska beslutet att det ska bli såhär. Nu återstår bara frågan hur. Hur det ska genomföras blir nog nästa regerings huvudvärk, för det kommer inte att hinna genomföras innan valet. Men vi har fått ett beslut i stor majoritet i riksdagen och det är en enorm seger att så många håller med oss om att en statstjänstemannautbildning är en viktig åtgärd.  

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...