fbpx
14 september, 2015 | Sofia Johansson | Pensioner

Tre lösningar för att statstjänstemän ska kunna jobba längre

Det allmänna pensionssystemet gör att vi alla i framtiden kommer att behöva arbeta längre för att få samma pension som idag och samtidigt behålla vår välfärd. Facket, som en part på arbetsmarknaden, måste försöka hitta lösningar till hur ett längre arbetsliv ska se ut så att det blir hållbart för våra medlemmar.

För några dagar sedan diskuterade moderaterna och socialdemokraterna problem och lösningar för att stimulera arbete upp i åldrarna i en riksdagsdebatt. Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, menar att ekonomiska incitament inte är det viktigaste utan att problemet med att arbetstagare slits ut i förväg är det största hindret. Hans Rothenberg, moderat riksdagsledamot, efterlyste istället sänkta skatter för att äldre inte ska straffas om de vill arbeta längre.

I de pågående pensionsförhandlingarna om tjänstepensionerna för anställda inom staten har vi i ST förhandlat fram en extra premie för att medarbetare ska kunna trappa ned i den takt som de själva önskar. Det är en attraktiv lösning som vi tror att många medlemmar kommer att uppskatta.

Problemet är att det inte förenas med en rätt att arbeta deltid. Fortfarande vill arbetsgivaren bestämma om och när arbetstagaren får gå i deltidspension. Det tror vi är fel väg att gå och vill se starkare inflytande för våra medlemmar.

Vårt tredje förslag är att statligt anställda ska få använda sig av Trygghetsstiftelsen för att få möjlighet att byta arbete ifall jobbet är psykiskt eller fysiskt påfrestande. Det får vi tyvärr inget gehör för från Arbetsgivarverket.

Om arbetslivet ska göras längre och hållbart så måste den enskildes inflytande över sitt arbetsliv öka.

Mer från samma skribent