fbpx
24 maj, 2018 | Elin Moberg | Statligt uppdrag

STs viktigaste frågor i valet

Idag har ST förbundsstämma och diskuterar bland annat vilka frågor förbundet ska driva inför valet. Som det största fackförbundet inom staten ser vi att våra valfrågor är viktiga både för medlemmarna och för medborgarna. Får vi genomslag för de frågor vi driver om bättre villkor och förutsättningar för statligt anställa att göra sitt jobb innebär det i slutändan en ännu bättre samhällsservice till medborgarna och det är viktigt för demokratin.  

Vilka är då STs viktigaste frågor inför valet 2018? För det första så vill att de som arbetar i staten ska ha goda villkor och goda förutsättningar att göra sitt jobb – därför tycker vi att fler ska anställas i staten. På vissa håll är stressen och arbetsbelastningen allt för stor och många lider i organisationer som blir allt mer slimmade. För att vända denna utveckling vill vi att de sparkrav som årligen läggs på myndigheterna görs om. Pris-och löneomräkningsmodellen som styr myndigheternas anslag bör ses över. Vi tycker också att de som anställs i staten ska ha trygga anställningar. Allt för många på våra myndigheter går med visstidsanställningar år efter år. De särskilda regleringar som gör att arbetsgivare i staten kan stapla visstidsanställningar på varandra bör tas bort.  

ST tycker också att det är viktigt att det finns statlig service och statliga jobb i hela landet. Därför vill vi att nya myndigheter ska förläggas utanför Stockholm och att det ska finnas en närhet till polis, försäkringskassa och annan medborgarnära statlig verksamhet. Vi vill också att omlokalisering av statliga jobb ska ske med ordning och reda för både verksamhet och personals skull. Regeringen bör ge myndigheter som ska omlokaliseras ett särskilt anslag och bra riktlinjer kring flytten.  

ST vill att staten ska vara en ansvarsfull ägare av statliga bolag och den samhällsbärande infrastrukturen. Den för vårt avlånga land så viktiga spårtrafiken behöver prioriteras ytterligare. Vi vill se investeringar i underhållet av järnvägen. Vi vill också se investeringar i kapacitetsökningar och ställer oss positiva till en satsning på höghastighetsjärnväg.   

Sist men inte minst tycker ST att det bör satsas mer på att få en god förvaltningskultur i staten, det är nödvändigt för att värna tilliten till statens institutioner och till demokratin i stort. Allt för många vet inte tillräckligt om de särskilda lagar och regler som gäller för de som arbetar i staten. Därför fortsätter vi att driva på för en särskild statstjänstemannautbildning. Vi vill också att ledarskap och styrning i staten får större utrymme. Därför ser vi att det är dags att se över den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån att kunna styra myndigheterna på ett bättre sätt.  

Det här är några av förbundets viktigaste frågor inför och efter valet. Vi kommer att lyfta en fråga varje vecka fram till 9 september. Gå in och följ ST på sociala medier under #STvill så missar du inget.

Läs hela STs valprogram här.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...