fbpx
24 maj, 2018 | Elin Moberg | Staligt uppdrag

STs viktigaste frågor i valet

Idag har ST förbundsstämma och diskuterar bland annat vilka frågor förbundet ska driva inför valet. Som det största fackförbundet inom staten ser vi att våra valfrågor är viktiga både för medlemmarna och för medborgarna. Får vi genomslag för de frågor vi driver om bättre villkor och förutsättningar för statligt anställa att göra sitt jobb innebär det i slutändan en ännu bättre samhällsservice till medborgarna och det är viktigt för demokratin.  

Vilka är då STs viktigaste frågor inför valet 2018? För det första så vill att de som arbetar i staten ska ha goda villkor och goda förutsättningar att göra sitt jobb – därför tycker vi att fler ska anställas i staten. På vissa håll är stressen och arbetsbelastningen allt för stor och många lider i organisationer som blir allt mer slimmade. För att vända denna utveckling vill vi att de sparkrav som årligen läggs på myndigheterna görs om. Pris-och löneomräkningsmodellen som styr myndigheternas anslag bör ses över. Vi tycker också att de som anställs i staten ska ha trygga anställningar. Allt för många på våra myndigheter går med visstidsanställningar år efter år. De särskilda regleringar som gör att arbetsgivare i staten kan stapla visstidsanställningar på varandra bör tas bort.  

ST tycker också att det är viktigt att det finns statlig service och statliga jobb i hela landet. Därför vill vi att nya myndigheter ska förläggas utanför Stockholm och att det ska finnas en närhet till polis, försäkringskassa och annan medborgarnära statlig verksamhet. Vi vill också att omlokalisering av statliga jobb ska ske med ordning och reda för både verksamhet och personals skull. Regeringen bör ge myndigheter som ska omlokaliseras ett särskilt anslag och bra riktlinjer kring flytten.  

ST vill att staten ska vara en ansvarsfull ägare av statliga bolag och den samhällsbärande infrastrukturen. Den för vårt avlånga land så viktiga spårtrafiken behöver prioriteras ytterligare. Vi vill se investeringar i underhållet av järnvägen. Vi vill också se investeringar i kapacitetsökningar och ställer oss positiva till en satsning på höghastighetsjärnväg.   

Sist men inte minst tycker ST att det bör satsas mer på att få en god förvaltningskultur i staten, det är nödvändigt för att värna tilliten till statens institutioner och till demokratin i stort. Allt för många vet inte tillräckligt om de särskilda lagar och regler som gäller för de som arbetar i staten. Därför fortsätter vi att driva på för en särskild statstjänstemannautbildning. Vi vill också att ledarskap och styrning i staten får större utrymme. Därför ser vi att det är dags att se över den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån att kunna styra myndigheterna på ett bättre sätt.  

Det här är några av förbundets viktigaste frågor inför och efter valet. Vi kommer att lyfta en fråga varje vecka fram till 9 september. Gå in och följ ST på sociala medier under #STvill så missar du inget.

Läs hela STs valprogram här.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...