fbpx
20 november, 2015 | Joakim Svensson | Avtalsrörelse, Pensioner, Statsförvaltning

STs krav i pensionsförhandlingarna

Avtalet som Arbetsgivarverket slutit med Saco-S och Seko duger inte. ST återupptog i onsdags (18/11) förhandlingarna om det statliga tjänstepensionsavtalet efter att Arbetsgivarverket under lång tid vägra förhandla. Och vi går in i förhandlingarna med flera tydliga krav:

 • Vi måste ha ett hållbart arbetsliv
  På grund av pensionssystemets utformning kommer fler behöva arbeta högre upp i åldrarna. Idag saknas en lösning för hur anställda ska orka. Vi att sjuktalen ökar, en trend som kommer att fortsätta om vi som parter inte tar vårt ansvar och försöker hitta lösningar för en bra arbetsmiljö där anställda kan hålla hela sitt yrkesliv.
 • Staten behöver bra kompetens
  Några av förlorarna i det nya avtalet är höginkomsttagare. Arbetsgivarverket har fortfarande inte svarat på frågan: Hur ska vi lösa framtidens kompetensförsörjning om villkoren för chefer och specialister urholkas?
 • Lägre pensionsålder för flygledare och officerare
  Arbetsgivarverket höjer pensionsåldrarna för framtida flygledare och officerare. Det är vi inte beredda att gå med på. Vi ser att det finns både säkerhets- och verksamhetsskäl till en lägre pensionsålder.
 • Sjuka och föräldralediga ska ha lika bra villkor som övriga
  I avtalet Arbetsgivarverket tecknat med Saco-S och Seko får sjuka och föräldralediga sämre tjänstepension. Vi vill inte se ett diskriminerande avtal.

Varför Saco-S och Seko skrivit på ett avtal där många stora frågor lämnats olösta är svårt att svara på. Men det är ett oansvarigt agerande som skjuter problem in i framtiden, skadar solidariteten mellan förbunden och gör det svårare för ST att få igenom sina krav i förhandlingarna.

Jag hoppas därför att Arbetsgivarverket den här gången är villiga att ta sitt ansvar och försöker lösa framtidens stora problem innan de är här.

Mer från samma skribent