fbpx
1 december, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

STs julgåva till Västafrika

I år skänker ST sin julgåva till det globala facket PSI:s solidaritetsfond för att stötta de eboladrabbade länderna i Västafrika. De insamlade medlen går till akut solidaritet med drabbade och deras familjer i Liberia, Guinea och Sierra Leone. PSI har parallellt med det också påbörjat ett mer långsiktigt arbete med fackförbunden i regionen för att hitta lösningar mot sjukdomen på sikt.

Hälso- och sjukvårdsarbetare tillhör en av de grupper som drabbats allra hårdast av epidemin. Redan i mars i år slog det västafrikanska nätverket för sjukvårdsarbetare larm om urusla villkor och undermålig skyddsutrustning för de som dagligen arbetar med virusets offer. Idag är var tionde smittad sjukvårdsarbetare.

De medel som samlas in till solidaritetsfonden kommer att gå till PSI-förbund i regionen vars medlemmar och familjer drabbats av viruset. Stödet kommer särskilt att riktas mot hälso-och sjukvårdsarbetare som dött i sjukdomen och vars familjer nu saknar försörjning. Men för att komma till bukt med de underliggande problem som gjort att epidemin fått sådan utbredning i de drabbade länderna krävs också ett helt annat långsiktigt arbete.

Läkare utan Gränser och internationella smittskyddsexperter har lyft just undermåliga sjukvårdssystem och hälsoarbetares arbetsvillkor som den största faktorn bakom Ebolavirusets snabba utbredning. Fackliga grundkrav som tillgång till skyddsutrustning, nödvändig utbildning samt rimliga löner och arbetsvillkor skulle räcka långt för att stävja den pågående epidemin och förebygga nya utbrott.

En långsiktig lösning på Ebolautbrottet kräver att staten kan tillgodose medborgarnas behov av grundläggande sjukvård och kan inte hanteras enbart av internationella frivilligorganisationer. Här har regionens fackförbund en viktig uppgift att lyfta dessa frågor i dialog med sina nationella regeringar och internationella samarbetspartners. PSI  och förbunden i regionen har därför påbörjat ett mer långsiktigt strategiskt arbete både för att förbättra villkoren och skyddet för hälsoarbetare och ett politiskt påverkansarbete kring utveckling av hälsosektorn.

Vill du bidra? Klicka här.

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...