1 december, 2014 | Elin Moberg | Internationellt

STs julgåva till Västafrika

I år skänker ST sin julgåva till det globala facket PSI:s solidaritetsfond för att stötta de eboladrabbade länderna i Västafrika. De insamlade medlen går till akut solidaritet med drabbade och deras familjer i Liberia, Guinea och Sierra Leone. PSI har parallellt med det också påbörjat ett mer långsiktigt arbete med fackförbunden i regionen för att hitta lösningar mot sjukdomen på sikt.

Hälso- och sjukvårdsarbetare tillhör en av de grupper som drabbats allra hårdast av epidemin. Redan i mars i år slog det västafrikanska nätverket för sjukvårdsarbetare larm om urusla villkor och undermålig skyddsutrustning för de som dagligen arbetar med virusets offer. Idag är var tionde smittad sjukvårdsarbetare.

De medel som samlas in till solidaritetsfonden kommer att gå till PSI-förbund i regionen vars medlemmar och familjer drabbats av viruset. Stödet kommer särskilt att riktas mot hälso-och sjukvårdsarbetare som dött i sjukdomen och vars familjer nu saknar försörjning. Men för att komma till bukt med de underliggande problem som gjort att epidemin fått sådan utbredning i de drabbade länderna krävs också ett helt annat långsiktigt arbete.

Läkare utan Gränser och internationella smittskyddsexperter har lyft just undermåliga sjukvårdssystem och hälsoarbetares arbetsvillkor som den största faktorn bakom Ebolavirusets snabba utbredning. Fackliga grundkrav som tillgång till skyddsutrustning, nödvändig utbildning samt rimliga löner och arbetsvillkor skulle räcka långt för att stävja den pågående epidemin och förebygga nya utbrott.

En långsiktig lösning på Ebolautbrottet kräver att staten kan tillgodose medborgarnas behov av grundläggande sjukvård och kan inte hanteras enbart av internationella frivilligorganisationer. Här har regionens fackförbund en viktig uppgift att lyfta dessa frågor i dialog med sina nationella regeringar och internationella samarbetspartners. PSI  och förbunden i regionen har därför påbörjat ett mer långsiktigt strategiskt arbete både för att förbättra villkoren och skyddet för hälsoarbetare och ett politiskt påverkansarbete kring utveckling av hälsosektorn.

Vill du bidra? Klicka här.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...