fbpx
3 september, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

STs internationella stipendium

Varje vår- och hösttermin delar Fackförbundet ST ut ett internationellt stipendium till yrkesverksamma medlemmar som vill genomföra en utlandsstudie med facklig anknytning. Stipendiet är även öppet för studerandemedlemmar att söka, läs mer om detta på studentbloggen.

För ST är det viktigt att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter överallt samt att sprida detta engagemang. Stipendiet är ett sätt för ST att uppmuntra medlemmarnas intresse för internationella frågor.

Om du är medlem eller förtroendevald inom ST och brinner för ett ämne som på ett eller annat sätt berör internationella fackliga frågor, tveka inte att söka stipendiet. En till tre sökande per termin tilldelas upp till 10 000 kronor vardera. Stipendiaterna väljs utifrån genomförbarhetskriterier samt ämnets fackliga relevans. Ju närmre du ligger de frågor och/eller länder som ST arbetar med, desto mer ökar du dina chanser till att få ett stipendium.

I dagsläget har ST fackliga samarbetsprojekt i Ukraina samt två stycken projekt som spänner över flera länder, det ena i fransktalande Västafrika och det andra i Mellanöstern-Nordafrika. Här kan du läsa mer om projekten. Vi arbetar även proaktivt på Europanivå för att tillsammans med andra europeiska fackförbund vara en aktiv facklig röst i olika EU-sammanhang.

En utlandsstudie ger unika möjligheter att möta människor och få tillgång till berättelser som du sällan når utan att faktiskt vara på plats. Genom att söka STs stipendium ges du även möjlighet till ytterligare pengar från TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne. I nummer 9 av STs medlemstidning Publikt publicerades en intervju med Linus Laukkanen, en av vårens två stipendiater. Linus reste till Bryssel för att undersöka svenska Europaparlamentarikers inställning till frihandelsavtalet TTIP. Intervjun i sin helhet hittar du här.

Skicka din stipendieansökan till anna.lindman@st.org eller posta den till Fackförbundet ST, Box 5308, 102 47 Stockholm. Märk kuvertet ”Internationellt stipendium”. Sista ansökningsdatum är den 1 oktober.

Ansökningshandlingarna samt riktlinjerna för ansökan hittar du här.

Välkommen med din ansökan!

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...