fbpx
30 juni, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

STs arbete i Västafrika fyller 20 år

Hur ska fackföreningsrörelsen få fler unga att engagera sig i facket? Vad sägs om att:

  • Bjuda in unga medlemmar till att delta i beslutsfattandet
  • Informera och utbilda unga om fackliga värderingar
  • Visa unga icke-medlemmar att unga faktiskt ÄR med i facket
  • Skapa en policy för rekrytering av unga medlemmar
  • Rikta kampanjer mot unga kring frågor som är av särskilt intresse för dem

Låter det bekant?

Faktum är att dessa tankar inte kommer från ST utan från ungdomskommittén för ett av de fackförbund i Burkina Faso som ST samarbetar med. Förbundet organiserar personer som städar i andra människors hem samt säkerhetsvakter. Anledningen till varför ST har detta samarbete är att medlemmarna tidigare och i viss mån fortfarande, hade snarlika uppdrag inom den offentliga sektorn. I dagsläget finns inget förbund som specifikt organiserar statligt anställda i Burkina Faso.

Med anledning av att ST har haft detta samt andra fackliga samarbeten i fransktalande Västafrika i 20 år kommer en delegation från ST att resa till Burkina Faso i november. I maj utlyste ST en tävling där unga medlemmar kunde ansöka om att få delta vid resan mot att de kommunicerar kring denna i sociala medier.

Gensvaret från STs unga medlemmar har varit långt över förväntan och ST har därför fattat beslut om att två medlemmar får delta. Dennis Persson och Parisa Maleki är de utvalda. Utöver Dennis och Parisa kommer även Ing-Marie Nilsson och Per Sunneborn från STs styrelse att närvara vid firandet.

Parisa och Dennis kommer bland annat att få delta vid en ungdomskonferens där samtliga västafrikanska länder som ST har samarbete med – Burkina Faso, Mali och Tchad – kommer att finnas representerade. Temat för konferensen är ett erfarenhetsutbyte av hur det är att vara ung och fackligt engagerad.

Förutom konferensen kommer STs delegation också att delta i ett firande där det vid sidan av underhållning också kommer att bjudas på tal och personliga betraktelser över fackliga utmaningar och framgångar.

Som en del av förberedelserna inför novembers resa besökte STs internationella sekreterare samt undertecknad Burkina Faso förra veckan. Vid besöket träffade vi bland annat den ungdomskommitté som lyfte förslagen kring rekrytering av unga medlemmar. Bilden ovan är tagen vid detta möte.

Alla som är intresserade av STs internationella arbete uppmanas ta del av Dennis och Parisas rapportering i höst. Håll utkik på ST bloggen, Facebook, Twitter och Instagram – det här vill ni inte missa!

 

 

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...