fbpx
4 november, 2014 | ST Bloggen | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Nyheter

Stress och vad vill regeringen?

I förra veckan hölls Arbetsmiljöriksdagen som är en årlig träff med representanter från myndigheter, fack, arbetsgivare med flera som är engagerade i arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket står som arrangör och ett viktigt inslag var deras rapport om en EU-kampanj för att motverka stress i arbetslivet. Kampanjen vill lyfta fram att friskare arbetsplatser förebygger stress. I Arbetsmiljöverket statistik framkommer att sjukdom beroende på sociala eller organisatoriska orsaker i arbetslivet har ökat under senare år. Framför allt för kvinnor. Så det är av största vikt att vi också lyfter fram friskfaktorer på arbetsplatsen. Vad är det som bidrar till hälsa och hur ska vi bibehålla och stärka dem?

Ett stort antal inspektioner har genomförts i landet men inte inom det statliga området. Andra områden har prioriterats. Det visar sig 6 av 10 arbetsplatser i Sverige har brister i arbetsmiljöarbetet som kan bidra till att stress inte motas i tid. I STs undersökning med skyddsombuden 2012 angav 7 av 10 att stress och arbetsbelastning är den mest angelägna arbetsmiljöfrågan.

Det är inte bara arbetslivet som bidrar till stress. I vecka kom TCO:s Arbetslivsbarometer som visar att kvinnor i synnerhet blir mer stressade när det första barnet kommer. Kvinnor tar ett större ansvar för hemmet och barnen. Regeringen har föreslagit att jämställdhetsbonusen avskaffas 2017 – en extra ersättning om föräldrar delar lika på föräldraförsäkringen. Samtidigt vill regeringen höja nivån på föräldrapenningen. Bonusen har inte fungerat anser regeringen. TCO motsätter sig att bonusen avskaffas och ett av skälen är att den är okänd för många.

Nu är varken stressproblemen eller arbetsfördelningen i hemmet några supernyheter. Vad tänker sig en nytillträdd regering ska göras? Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson deltog, inte utan entusiasm – kul att vara ”back in business” kan man tänka. Ministern redovisade regeringens förslag och planer inom området arbetsliv och arbetsmiljö.

Hur ser regeringen på arbetsmiljön och vad föreslås – här är några punkter:

  • Viktigt att arbetsmiljön håller sådan kvalitet att den bidrar till att fler vill och kan jobba längre.
  • Arbetsmiljöverket kommer få mer resurser för att fortsätta arbeta med förbättra kvinnors arbetsmiljö.
  • Resurser tillförs Arbetsmiljöverket för att kunna utveckla information och stöd i övrigt för arbetsplatserna liksom att inspektioner ska kunna göra i tillräcklig omfattning.
  • Mer stöd till regionala skyddsombuds utbildning. Företagshälsovården vill regeringen utveckla och då tillsammans med arbetsmarknadens parter. Särskilt behöver rehabiliteringen utvecklas så att människor kommer tillbaka till arbete.
  • Regeringen vill ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken tillsamman med arbetsmarknadens parter.
  • Arbetsolyckor – nollvision.

Flera positiva signaler men det återstår att se vad som kommer fram utifrån planerna. Oavsett regeringens ambitioner så är det fackliga arbetet och tillsammans med skyddsombud i många fall avgörande för de anställdas arbetsmiljö. Det arbetet kan inte nog understrykas!

PS

just när detta skrivs får jag reda på att två arbetare dött i en arbetsplatsolycka i Stockholm inte långt från min egen arbetsplats, jag ser den från mitt fönster. Åt helvete rent ut sagt – vad det än beror på.

DS

 

 

 

 

Mer från samma skribent