fbpx
18 maj, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetsmiljö, Staligt uppdrag

Stress och press är statens största arbetsmiljöproblem

Tillsammans med AFAförsäkring bjuder arbetsmarknadsminister Ylva Johansson idag in till en konferens om psykosocial arbetsmiljö. Det är den tredje och avslutande konferensen i en serie om arbetsmiljö. Forskning och kunskap som här kommer fram ska ligga till grund inför nästa steg; det jobb som regeringen nu startar för att ta fram en arbetsmiljöstrategi för ett modernt arbetsliv. Det är ett välkommet initiativ. Men det är väsentligt att regeringen nu ser till att det blir verkstad på riktigt. Det finns alltid risker med att strategier och planer för att stärka arbetsmiljön förvandlas till fluff. Det har arbetslivet inte råd med.

STs medlemmar arbetar på statens och medborgarnas uppdrag. Att statligt anställda har en god arbetsmiljö ger förutsättningar för att de ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt. Rättssäkerheten är en viktig princip som det inte får slarvas med. Medborgarna måste känna förtroende för våra myndigheter och få den service som de har rätt till.

Arbetsmiljö är också en av de frågor som STs medlemmar tycker är mycket viktig. STs förbundsordförande Britta Lejon skriver idag på Dagens arena om arbetsmiljön i staten. Enligt vår arbetsmiljöundersökning, Temperaturmätaren 2015, finns nästan alla STs medlemmar på arbetsplatser där det görs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är positivt att det finns rutiner som fungerar men det säger ingenting om kvaliteten på arbetsmiljöarbetet.

Men i undersökningen, som har gjorts bland skyddsombud på statliga arbetsplatser, framkommer också en bekymmersam bild. Nästan var fjärde skyddsombud anser att den psykiska arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Det är en kraftig försämring på tre år. Det finns många orsaker; stress, hög arbetsbelastning och ett otydligt ledarskap hamnar i topp. Vi i ST har förslag som kan förbättra arbetsmiljön i staten och som regeringen kan hjälpa till att förverkliga. Vi anser att regeringen bör genomföra riskbedömningar före viktiga beslut som får stora arbetsmiljökonsekvenser för statligt anställda. Regeringen bör också ställa krav i regleringsbreven på att det upprättas rutiner för incidentrapportering på myndigheterna. Dessutom vill vi att arbetsgivaren ska ta ansvar för polisanmälan när en medarbetare drabbas av hot och våld. Dessa förslag har Britta Lejon tidigare överlämnat till Ylva Johansson.

ST har även länge drivit på för att Arbetsmiljöverket ska ta fram en föreskrift om psykosocial arbetsmiljö. Syftet är att precisera arbetsgivarens ansvar för psykosociala arbetsmiljöfrågor och reglera vad som måste ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En sådan föreskrift bör komma snabbt på plats innehålla verktyg för att kunna arbeta med stress och arbetsbelastning på ett konkret sätt på arbetsplatserna.

Arbetsmiljö handlar om arbetstagares säkerhet, hälsa och arbetsglädje men också om Sveriges konkurrens och tillväxt. Människor som mår bra på arbetet presterar också bättre. Vi ser mycket fram emot att få bidra med kunskap till regeringens och Ylva Johanssons fortsatta arbetsmiljöarbete.

Läs mer i Temperaturmätaren 2015 – Hur står det till med arbetsmiljön i staten?

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-03-04 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Med nedskärningarna på Arbetsförmedlingen töms landsbygden på kompetens och jobbmöjligheter. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest. ST vädjar nu till regeringen: Skjut till mer resurser i vårbudgeten för att mildra situationen. Det skriver...

2019-01-29 | Marie Martinsson | Demokrati

STs ordförande Britta Lejon och förbundets internationella sekreterare Karin Brunzell har besökt Turkiet för att bevaka rättegångar mot fackliga statsanställda som riskerar långa fängelsestraff till följd av deras fackliga engagemang. Så här säger...

2019-01-22 | Marie Martinsson | Regeringsbildningen

Igår fick Sverige äntligen en regering. Det är bra. Nu kan ett antal viktiga processer komma igång. Den rödgröna regeringen vilar på 73 punkter som den kommit överens om med Liberalerna och Centerpartiet om. Några av punkterna handlar om...