fbpx
22 november, 2018 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Stress – en tickande bomb i staten?

STs arbetsmiljöundersökning visar att de som arbetar i staten har alldeles för mycket att göra. Vi tror att stressen i staten är en tickande bomb som kommer att leda till ohälsa och än fler sjukskrivningar. Svaret handlar om att se över vilka resurser myndigheterna har.

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan att arbetsuppgifterna minskat och att tempot och kraven blir allt högre.

Över hälften svarar att de fått mer att göra under de senaste två åren. I tidigare undersökningar från  2016 och 2010 är det också över hälften som svarar att de har en ökande arbetsmängd. Fram träder en minst sagt oroande bild av medarbetare som redan har en hög eller mycket hög arbetsbelastning och som samtidigt upplever en ökande arbetsbörda.

En konsekvens av de allt mer slimmade organisationerna i staten är att tid för återhämtning försvinner. Nu handlar det för många inte längre om arbetstoppar, utan om en konstant press och aldrig sinande högar med ärenden.

Detta ger också utslag när vi frågar våra medlemmar om stress och press på jobbet. Nästan hälften svarar att de ofta känner stress och oro till följd av jobbet. Det är siffror som borde oroa fler än oss. Vi vet från forskningen att högt tempo varvat med lugnare perioder är positivt. Men när människor utsätts för stora eller utdragna stressdoser utan återhämtning så riskerar det att leda till psykisk och fysisk ohälsa. Om beslutsfattare och arbetsgivare i staten vill komma tillrätta med sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar behöver man titta närmre på orsakerna bakom de här siffrorna.

I grunden handlar en god arbetsmiljö om resurser. Om man, som i staten, år efter år pressar personalkostnaderna utan att minska på arbetsmängden kommer det tillslut att leda till att man helt enkelt blir för få. Ansvaret ytterst ligger hos politikerna som gärna genomför besparingar i budgeten genom att minska på myndigheternas anslag för personal och löner. Det drabbar inte bara de anställda i staten, utan riskerar också i längden att få konsekvenser för rättssäkerheten och den service som myndigheterna kan ge medborgaren.

Många myndigheter behöver resurser för att anställa fler som kan ge service till en växande befolkning. Den kommande regeringen behöver tänka till kring detta och öppna upp för en förändring av anslagssystemet som inte lägger ett konstant sparkrav på myndigheterna. Det går inte att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemen och ohälsan i staten samtidigt som man smygsparar på myndigheternas personalkostnader.

Läs hela STs arbetsmiljöundersökning här.

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2019-02-06 | Elin Moberg | Offentlig upphandling

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte...

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...