fbpx
Digitaliseringen och dess effekter
23 mars, 2017 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

Stordrift av statlig service kan leda till färre statliga jobb i hela landet

Vi i ST vill att staten ska finnas över hela landet för att möta medborgarnas och företagens behov av service. Regeringen säger att staten ska vara närvarande, men kanske på ett nytt sätt. Regeringen vill också öka det statliga serviceutbudet över hela landet. Så långt är vi nog överens. Men innebär då regeringens hållning att redan befintliga statliga jobb ska flyttas från en ort till en annan? Ingen vet riktigt. Regeringen själv har hittills endast lämnat grumliga besked.

Kanske skulle vi som undrar över hur många jobb som ska flyttas och hur det ska gå till, nu få lite vägledning? I veckan presenterade  Statens servicecenter, som för knappt ett år sedan, fick i uppdrag av regeringen att sammanställa en rapport med förslag och analyser om vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att samordna och lägga utanför storstadsområdena. Rapporten om en sammanhållen serviceorganisation har nu överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi.

Fler myndigheter in i lokala servicekontor

Hur många nya jobb räknar då Statens Servicecenter med att det skulle kunna bli? Ja inte så många visar det sig. En idé som Statens Servicecenter lanserar är att betydligt fler myndigheter än idag – det vill säga, även Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Polisen och Trafikverket ska flytta ihop i lokala servicekontor. (Det finns knappt 100 sådana kontor idag där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan delar på lokaler). Men de här nya större servicekontoren blir knappast några progressiva motorer för fler statliga jobb. Främst beror det på att den personliga myndighetsservice som många medborgare är vana vid och som ges av kompetenta statliga handläggare, i stor utsträckning kommer att ersättas med digital självservice vid kundarbetsplatser. Här föreslås den personliga servicen bli tämligen torftig och främst syfta till att guida besökarna in i myndigheternas digitala värld.

Stordrift kan leda till färre statliga jobb i hela landet

Men är det då kostnadseffektivt? De redan befintliga servicekontoren kostar idag ungefär 450 miljoner kronor. De fem övriga myndigheterna som föreslås ingå i de större servicekontoren kostar ungefär lika mycket, allt enligt de uträkningar som Statens servicecenter har gjort. Statens servicecenter har också räknat ut att det här ger besparingar av lokalkostnader på upp till 25 procent. Men i själva verket skulle det faktiskt kunna bli tvärtom, eller åtminstone mycket mindre besparingar. Regeringens eget expertorgan Statskontoret, som undersökt effekter och resultat av när myndigheter under tidigare år har flyttat från en ort till en annan, säger att det inte alls behöver leda till att det sparas på lokalkostnader. Stundtals kan det vara svårt för myndigheter att hitta nya fungerande lokaler till en rimlig kostnad, så svårt att det kan krävas nybyggen.

Visserligen kan stordrift vara bra för att garantera statlig service i hela landet. Men frågan är om de förslag som Statens servicecenter lanserar leder till bättre service?  I servicecentrets uppdrag ingick också att rationalisera i statens verksamhet och hitta samordningsvinster. Den som läser rapporten “Rapport om en sammanhållen serviceorganisation” finner därför att nettoeffekten av samtliga samordningsförslag sammantaget leder till färre statliga servicejobb. Frågan är hur väl detta rimmar med regeringens ambition om en närvarande stat? Fortsättning följer!

Tryck på länken och läs mer om vad ST tycker om flytt av jobb

 

 

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-12-10 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

I går kunde vi läsa om att regeringen och samarbetspartierna skjuter upp AF-reformen till 2022. Mycket bra att de låter det ta den tid som kan behövas för att få omgörningarna på plats och inte hasta och slarva  igenom reformen. Det är något som...

2019-10-23 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

  Det är en vanlig jobbardag idag, en onsdag. Du kanske inte tänker något särskilt om just den här dagen. Du sköter ditt uppdrag idag den 23 oktober som i alla andra dagar. Kanske får du ett tack av dina kollegor som snappat upp att det idag är...

2019-10-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Arbetsmarknaden är på många områden väldigt könsuppdelad. Arbetsmiljöforskaren Annika Härenstam brukar dock inte hänga upp sig vid resonemang om kvinnors ohälsa.-  Visst pratar vi ofta om arbetsmiljö och kvinnors ohälsa, säger Annika Härenstam som menar...