fbpx
Digitaliseringen och dess effekter
23 mars, 2017 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

Stordrift av statlig service kan leda till färre statliga jobb i hela landet

Vi i ST vill att staten ska finnas över hela landet för att möta medborgarnas och företagens behov av service. Regeringen säger att staten ska vara närvarande, men kanske på ett nytt sätt. Regeringen vill också öka det statliga serviceutbudet över hela landet. Så långt är vi nog överens. Men innebär då regeringens hållning att redan befintliga statliga jobb ska flyttas från en ort till en annan? Ingen vet riktigt. Regeringen själv har hittills endast lämnat grumliga besked.

Kanske skulle vi som undrar över hur många jobb som ska flyttas och hur det ska gå till, nu få lite vägledning? I veckan presenterade  Statens servicecenter, som för knappt ett år sedan, fick i uppdrag av regeringen att sammanställa en rapport med förslag och analyser om vilka funktioner inom de statliga myndigheterna som kan vara lämpliga att samordna och lägga utanför storstadsområdena. Rapporten om en sammanhållen serviceorganisation har nu överlämnats till civilminister Ardalan Shekarabi.

Fler myndigheter in i lokala servicekontor

Hur många nya jobb räknar då Statens Servicecenter med att det skulle kunna bli? Ja inte så många visar det sig. En idé som Statens Servicecenter lanserar är att betydligt fler myndigheter än idag – det vill säga, även Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Kronofogden, Polisen och Trafikverket ska flytta ihop i lokala servicekontor. (Det finns knappt 100 sådana kontor idag där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan delar på lokaler). Men de här nya större servicekontoren blir knappast några progressiva motorer för fler statliga jobb. Främst beror det på att den personliga myndighetsservice som många medborgare är vana vid och som ges av kompetenta statliga handläggare, i stor utsträckning kommer att ersättas med digital självservice vid kundarbetsplatser. Här föreslås den personliga servicen bli tämligen torftig och främst syfta till att guida besökarna in i myndigheternas digitala värld.

Stordrift kan leda till färre statliga jobb i hela landet

Men är det då kostnadseffektivt? De redan befintliga servicekontoren kostar idag ungefär 450 miljoner kronor. De fem övriga myndigheterna som föreslås ingå i de större servicekontoren kostar ungefär lika mycket, allt enligt de uträkningar som Statens servicecenter har gjort. Statens servicecenter har också räknat ut att det här ger besparingar av lokalkostnader på upp till 25 procent. Men i själva verket skulle det faktiskt kunna bli tvärtom, eller åtminstone mycket mindre besparingar. Regeringens eget expertorgan Statskontoret, som undersökt effekter och resultat av när myndigheter under tidigare år har flyttat från en ort till en annan, säger att det inte alls behöver leda till att det sparas på lokalkostnader. Stundtals kan det vara svårt för myndigheter att hitta nya fungerande lokaler till en rimlig kostnad, så svårt att det kan krävas nybyggen.

Visserligen kan stordrift vara bra för att garantera statlig service i hela landet. Men frågan är om de förslag som Statens servicecenter lanserar leder till bättre service?  I servicecentrets uppdrag ingick också att rationalisera i statens verksamhet och hitta samordningsvinster. Den som läser rapporten ”Rapport om en sammanhållen serviceorganisation” finner därför att nettoeffekten av samtliga samordningsförslag sammantaget leder till färre statliga servicejobb. Frågan är hur väl detta rimmar med regeringens ambition om en närvarande stat? Fortsättning följer!

Tryck på länken och läs mer om vad ST tycker om flytt av jobb

 

 

 

Mer från samma skribent