bilbackspegel
11 november, 2013 | Elin Moberg | Internationellt

Stoppa kränkningar av fackliga rättigheter i Algeriet!

De fristående fackförbund som bildades i kölvattnet av den arabiska våren utsätts idag för övergrepp och repressalier av både gamla och nya regimer i regionen. Ett sådant är det fristående förbundet för offentlig förvaltning SNAPAP i Algeriet. SNAPAPs ordförande Rachid Malaoui avskedades i somras från sin tjänst som universitetslärare på grund av sitt fackliga engagemang. Malaoui har fortfarande inte fått bemöta de anklagelser som riktas mot honom och har inte fått något besked gällande om och när han kan gå tillbaka till sitt arbete. Detta är bara ett i raden av systematiska kränkningar den algeriska regimen riktar mot den fristående fackföreningsrörelsen i landet. Detta trots att Algeriet undertecknat ILOs konvention 187 om fackliga rättigheter. Tillsammans med det globala facken PSI och  ITUC skickar ST idag ett protestbrev till den Algeriska regimen med uppmaningen att omedelbart återinsätta Malaoui och engagera sig i dialog med SNAPAP.

Sedan 2012 har ST ett projekt med bland annat SNAPAP som syftar till att stötta nybildade demokratiska förbund i regionen. Läs mer om protesten på STs hemsida.

Bild Kristofer Samuelsson

Elin Moberg

Elin Moberg, utredare på ST och statsvetare med bakgrund på myndighet...

Mer från samma skribent

2018-12-17 | Elin Moberg | Arbetsmarknad

Lönelotsarna får STs arbetslivs- och demokratipris för sitt arbete med att kartlägga och uppmärksamma ojämlika löner. Speciellt för i år är att priset delas ut på samma dag som vi uppmärksammar 100 år av kvinnlig rösträtt. Därför går priset till några...

2018-12-04 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Ingen som är intresserad av styrning och offentlig sektor har väl missat diskussionerna om tillitsbaserad styrning.  I början av förra mandatperioden deklarerade regeringen att det skulle vara slut med detaljkontroll och pinnjakt i stat och kommun och...

2018-11-22 | Elin Moberg | Arbetsmiljö

Hela sju av tio i STs undersökning svarar att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Dessutom går trenden åt fel håll, allt fler får allt mer att göra på jobbet. Många ger uttryck för allt mer slimmade organisationer, att man blivit färre utan...