fbpx
bilbackspegel
11 november, 2013 | Elin Moberg | Internationellt

Stoppa kränkningar av fackliga rättigheter i Algeriet!

De fristående fackförbund som bildades i kölvattnet av den arabiska våren utsätts idag för övergrepp och repressalier av både gamla och nya regimer i regionen. Ett sådant är det fristående förbundet för offentlig förvaltning SNAPAP i Algeriet. SNAPAPs ordförande Rachid Malaoui avskedades i somras från sin tjänst som universitetslärare på grund av sitt fackliga engagemang. Malaoui har fortfarande inte fått bemöta de anklagelser som riktas mot honom och har inte fått något besked gällande om och när han kan gå tillbaka till sitt arbete. Detta är bara ett i raden av systematiska kränkningar den algeriska regimen riktar mot den fristående fackföreningsrörelsen i landet. Detta trots att Algeriet undertecknat ILOs konvention 187 om fackliga rättigheter. Tillsammans med det globala facken PSI och  ITUC skickar ST idag ett protestbrev till den Algeriska regimen med uppmaningen att omedelbart återinsätta Malaoui och engagera sig i dialog med SNAPAP.

Sedan 2012 har ST ett projekt med bland annat SNAPAP som syftar till att stötta nybildade demokratiska förbund i regionen. Läs mer om protesten på STs hemsida.

Bild Kristofer Samuelsson

Mer från samma skribent

2020-05-25 | Elin Moberg | Öppenhet

Via hemtjänst och äldreboenden har smittan drabbat just de som skulle isoleras och skyddas. Kanske var det oundvikligt, eller åtminstone väldigt svårt att undvika att sjukdomen skulle leta sig in just här. Men det är ändå något som skaver, och det...

2019-09-09 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Mest drabbat av nedskärningar i den statliga servicen är mindre orter på landsbygden, för många människor i glesbygd har avståndet till det närmaste myndighetskontoret ökat med många mil. Och värre kommer det att bli. SKLs ordförande Anders Knape gick i...

2019-03-29 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Idag meddelade regeringen att man tar ett viktigt steg för att en utbildning för statsanställda ska bli verklighet. En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga som vi på ST drivit länge. Vi är glada att våra...