fbpx
Gender
5 februari, 2015 | Sofia Johansson | Jämställdhet

Staten går före men när kommer näringslivet?

Om du som kvinna vill bli chef så erbjuder staten de bästa möjligheterna. I staten är 43 procent av cheferna kvinnor, mest jämställt jämfört med kommunal eller privat sektor. Och kvinnor i staten har högre genomsnittslön än män som är chefer.

Regeringen har nu bett åtta myndigheter att berätta vad de gör för att öka andelen kvinnor i ledande befattning. Snabbt ska det gå och till den 15 maj 2015 ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Länsstyrelsen i Värmlands län, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Ifau, redogöra för vilka insatser de gör för ökad jämställdhet.

Hälften av generaldirektörerna är kvinnor, 41 procent av ordföringarna i statliga bolag är kvinnor och hälften av styrelseledamöterna i statliga bolag är kvinnor. Den borgerliga regeringen jobbade aktivt med att tillsätta fler kvinnor på statliga poster vilket var bra. Jag utgår från att nuvarande regering har samma ambition.

När det gäller generaldirektörer så är det stora löneskillnader mellan män och kvinnor, vilket bland annat DN visat på. Vid det tillfället fanns bara två kvinnor bland de högst betalda generaldirektörerna.

Visst kan bra alltid bli bättre. Det behövs en lönestrategi för mer jämställda löner för statens högsta chefer. Men näringslivet med 24 procent kvinnor i styrelser borde vara de en feministisk regering oroar sig för på riktigt. Ge dem ett rejält jämställdhetsuppdrag så möjligheterna för kvinnor ökar i fler sektorer.

Mer från samma skribent