fbpx
22 oktober, 2019 | Maria Olwæus | Nyheter

Staten behöver öka sin attraktionskraft!

Omkring 160 000 jobb görs tillgängliga de närmaste fem åren inom staten visar STs rapport Framtidsjobb i staten – om rekryteringsbehov fram till 2023 - men ska staten attrahera de mest efterfrågade kompetenserna behöver staten öka sin attraktionskraft.

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft är hög i Sverige idag. Av allt att döma kommer efterfrågan på högutbildade och kvalificerade arbetstagare fortsatt att öka. För Sveriges vidkommande i en globaliserad och hårt konkurrensutsatt värld är detta lite av en ödesfråga. Ska svenskt näringsliv och offentlig sektor klara att upprätthålla hög produktivitet och effektivitet behövs kvalificerad arbetskraft. För den statliga sektorn visar STs rapport att efterfrågan på högkompetent och kvalificerad personal kontinuerligt ökat de senaste 10 åren. I takt med högre krav på effektivisering har även kraven på högre kompetens ökat. Rapporten visar att de tre mest efterfrågade kompetenserna bland statliga myndigheter idag är handläggare, jurister och IT-personal i fallande skala.

Att kraven på de som anställs inom staten idag är höga är inte konstigt i och för sig eftersom det handlar om några av de viktigaste befattningarna man kan ha i samhället. De som arbetar inom statlig förvaltning har ett stort ansvar för att rättssäkerhet och välfärd fungerar bra. Vare sig det är fråga om att ge direkt eller indirekt service till medborgare eller företag kan servicen handla om när vi eller våra barn blir sjuka, när vi är föräldralediga, deklarerar, studerar eller blir utsatta för brott. Servicen ska ges effektivt, korrekt och med insikter i människors individuella behov. Därutöver har statligt anställda även ansvar för service som bidrar till att samhällsekonomin fungerar väl och att bland annat näringsidkare och forskare har goda förutsättningar att skapa tillväxt och jobb. Allt detta är viktiga uppgifter för att hela samhället ska fungera väl.

För att klara framtidens kompetensförsörjning måste staten kunna attrahera kvalificerad och kompetent personal samt vara ett föredöme som arbetsgivare.  I tidigare undersökningar har Fackförbundet ST sett att unga har höga krav på att arbetsgivaren erbjuder intressanta jobb med personlig utveckling, goda karriärmöjligheter med god löneutveckling.

Därför finns det all anledning för staten att se över karriärvägar, arbetsuppgifternas innehåll och möjligheterna till personlig utveckling och karriär i jobbet. Staten ska vara en attraktiv arbetsplats där arbetsmiljö, inflytande och jämställdhet hålls högt. Öppenhet och transparens vid karriärval är viktigt och fackligt inflytande ska vara en naturlig del av rekryteringsprocessen.

Några av de konkreta förslag som Fackförbundet ST tar upp i sin rapport för att öka statens attraktionskraft är:

  • att införa mentorsprogram och en grundläggande statstjänstemannautbildning. Det är viktigt att den som är nyanställd både känner sig välkommen och väl omhändertagen vid sin nya arbetsplats.
  • att säkerställa att fasta anställningar blir norm. Idag är nästan var fjärde anställd inom staten visstidsanställd.

För att upprätthålla ett bra förtroende för statlig verksamhet är det viktigt att staten lyckas rekrytera och behålla kompetent personal så att kvaliteten i verksamheten inte upplevs som försämrad. I det arbetet är det en väl genomtänkt och genomförd personalrekrytering en av nycklarna till framgång.

För mer information läs hela rapporten här: https://st.org/sites/default/files/attachment/rapport_framtidsjobb_i_staten.pdf

 

Mer från samma skribent