fbpx
2 september, 2015 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Stäng av!

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer något mejl eller intressant sms. Föreställningen om att en alltid måste vara nåbar förefaller vara ordentligt utbredd. Att vara psykiskt närvarande är uppenbarligen inte lika viktigt.

Därför var det extra kul att häromdagen hitta ett intressant reportage, i tidskriften “Chef”. Det handlade om ett it-företag som inspirerat av Katarina Gospics forskning om ”Workfulness” försökte minska de negativa följderna av mobilen och mejlen på jobbet. De valde att införa mobilförbud under fyra timmar av dagen (två på förmiddagen och två på eftermiddagen). Dessutom skulle två timmar vara helt fria från e-postläsande. Efter några veckor gjordes en utvärdering och det visade sig att medarbetarna upplevde sig vara mera närvarande och därtill i högre grad produktiva. Dessutom blev de betydligt bättre på att planera sitt jobb.

Enligt Gospics forskning reagerar vår hjärna som om vi blir fysiskt slagna när någon tar fram mobilen medan vi håller ett föredrag eller har ordet under ett möte. Hjärnan tolkar det som en illvillig handling. I ljuset av det är det knappast förvånande om fler och fler mår dåligt på jobbet. Inte heller att många medarbetare känner sig jagade och inte hinner med.

Så sno idén rakt av. Du som är chef: testa att stäng av telefonerna en del av arbetsdagen. Pausa den inkommande e-posten och kom överens i arbetsgruppen om hur snabbt ni måste svara på ett inkommande brev. Du kommer att må bättre och få mera gjort. Dina medarbetare likaså. Det skulle inte förvåna mig om jobbet till på köpet blev roligare.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...