fbpx
5 februari, 2018 | Marie Martinsson | Statsförvaltning

ST kraftsamlar inför starten av nya servicekontor

ST tycker att det är viktigt att säkra den statliga servicen över hela landet. Vi välkomnar att regeringen nu tar ett samlat grepp för att säkra och stärka lokal statlig service. Det fungerar inte alltid att varje myndighet ska ha egna lokala kontor. En särskild utredare, Mats Sjöstrand, ska lämna förslag på hur denna serviceorganisation ska se ut.

Utgångspunkten är att Statens servicecenter från och med den 1 januari 2019 ska ansvara för en samlad organisation för lokal statlig service. Serviceorganisationen ska bestå av en nationell ledningsfunktion och lokala kontor.

Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket först ut

Men det tar för lång tid att vänta på att hela den nya organisationen ska komma på plats samtidigt. Därför kommer reformen ske steg för steg. I en första steg får Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket regeringens uppdrag att till sista juni i år etablera tio nya servicekontor. Etableringarna ska ske både på landsbygden och i socialt utsatta områden.

Statens servicecenter ska ansvara för den samlade serviceorganisationen. Utgångspunkten är de 103 servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i dag driver på 96 orter. På dessa orter ska fler myndigheter samla sin lokala service på de gemensamma kontoren. Detta gäller Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarprovsverksamheten vid Trafikverket. Men det kommer lite längre fram.

Varför genomförs denna reform?

Enskilda personer, organisationer och företag behöver ha tillgång till grundläggande statlig service i hela landet. För enskilda och företag blir det enklare om myndigheternas service samlas och erbjuds på gemensamma kontor.

Statliga myndigheter kan var och en för sig inte upprätthålla en kontorsnärvaro för att ge lokal service i hela landet. Det krävs i stället att en statlig myndighet ges i uppdrag att ansvara för en sammanhållen organisation för lokal statlig service. En sammanhållen organisation ger bättre förutsättningar att utifrån ett statligt helhetsperspektiv styra den statliga lokala serviceverksamhetens omfattning och inriktning. Genom att samla vissa statliga myndigheters lokala besöks- och serviceverksamheter i en sammanhållen organisation ökar också förutsättningarna för att erbjuda statlig lokal service av hög kvalitet på ett mer kostnadseffektivt sätt.

ST jobbar vidare med frågan och vi återkommer med fler nyheter om den nya serviceorganisationen.

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-01-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur...

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...