fbpx
28 november, 2013 | Marie Martinsson | Nyheter

ST bjuder upp departementet till dialog om framtidens AF

Vilka krav ställs på en ny generaldirektör för Sveriges kanske viktigaste myndighet? När kickar regeringen igång den utlovade översynen av Arbetsförmedlingen och dess uppdrag? Hur ska upphandlingen av de kompletterande aktörerna fungera framöver? Just nu finns det många spännande, intressanta och allvarliga frågor kring arbetsmarknaden att fundera kring:

Vi inom Fackförbundet ST tycker att det är viktigt och riktigt att det ställs höga krav på alla tjänster som AF erbjuder och levererar. Men vi tycker att det är dags att renodla rollen. För arbetsgivare ska det vara naturligt att vända sig till AF vid rekrytering. Den som letar efter jobb ska ges ett personligt stöd av myndighetens proffs. Aktiva insatser, branschkunskap, kontakter med arbetsgivare, organisationer och företag – ska prioriteras. Passiva åtgärder ska lyftas bort.

ST är ett ansvarskännande förbund. Vi har kunskap och idéer som kan bidra till att arbetsmarknaden kan fungera bättre. Därför har vi tagit fram förslag i syfte att vässa AF. Självklart delar vi gärna med oss till politiker, andra opinionsbildare, partskompisar och andra krafter som brinner för ”arbetsmarknadens funktionssätt”. Under gårdagen träffade vi till exempel den politiska ledningen för Arbetsmarknadsdepartementet under 45 effektiva minuter. Vår delegation frontades av Helena Perlerot (nyvald ordförande för ST inom AF) och Peter Lennartsson (förste vice förbundsordförande).

En rad för ST viktiga punkter avhandlades. Bland annat lyfte Helena och Peter fram vår kravprofil för en ny generaldirektör . I egenskap av facklig organisation har ST tidigare getts möjlighet att utbyta information med departementet om tillsättningen av posten. Återigen betonade vi vikten av att det behövs en erfaren person som har bred förankring och ett starkt stöd, som rör sig obehindrat i det politiska landskapet och som har kunskap och en riklig kännedom om staten och dess väsen. Vi framförde också önskemål inför översynen av myndigheten som arbetsmarknadsministern tidigare utlovat. Vi tycker bland annat att det vore mycket klokt av regeringen att tillsätta en bred parlamentarisk utredning som spänner över blockgränsen. Förändringar måste förankras ordentligt.  Ryckighet och tvära politiska lappkast får inte ske. Det vore olyckligt om Arbetsförmedlingen på nytt blir ett politiskt slagfält – inte minst för de arbetssökandes skull. Nu krävs stabilitet, långsiktighet och kanske också en gnutta mod. Politiken bör koncentrera sig på att pressa tillbaka arbetslösheten och fundera på hur AFs kapacitet och profession bäst tas tillvara i denna utmaning.

Enligt statssekreteraren filas det i dagarna på utredningsdirektiv, men det arbetet kommer att ta tid. Översynen sker stegvis och den som väntar sig fix färdiga förslag inför riksdagsvalet, torde bli besviken. En annan fråga som som vi tog upp är hur regeringens ser på styrningen av myndigheten. Uppdragen som läggs på AF är många, brokiga och ganska krångliga idag. Regleringsbrevet har svällt under åren och är numera en uppvisning i hur detaljer och återrapporteringskrav kan staplas på varandra.  Jo visst! AF är en stor och komplex myndighet. Den får sällan separata uppdrag från regeringen. Istället samlas allt in i ett gigantiskt dokument en gång om året. Det blir tungt och svårjobbat. Det tar tid och kraft från kärnuppdraget. Vi efterlyser mer smidighet och tydlighet. Delvis fick vi medhåll i vår kritik. Även departementet ser hur det tenderar att bli kaka på kaka i återrapporteringen. Onödiga upprepningar och överlappningar börjar nu att lyftas bort. Det är en god början, men en rejäl genomlysning av hela det administrativa lapptäcket vore på sin plats. Här finns resurser att hämta för att lägga på kärnuppdraget.

Vi var också nyfikna på vad regeringen tänker göra åt svagheterna i det nya systemet för aktivitetsrapportering. Kritiken om brister i informationen till arbetssökande och svajiga IT-system har varit omfattande sedan det infördes i höstas. Aktivitetsrapporteringen ska avlasta handläggarna från viss administration, är meningen. Säkert smart tänkt, men det krävs skruvande och fixande för att det ska fungera. Just nu upplevs aktivitetsrapporteringen mest som belastande, irriterande och tidskrävande.

Ibland får ST frågor om vad vi tycker om kompletterande aktörer.  Vi tycker att de fyller en viktig funktion när AFs egna resurser inte räcker till, för att balansera konjunktursvängningar, allokera resurser eller annat. Däremot tycker vi inte att det vore klokt att dela uppdragen mellan flera myndigheter. Arbetsförmedlingen har bäst kunskap om vilka insatser som bäst leder till jobb. Vi tycker därför att det är klokt att AF då också svarar för upphandling, kontroll och uppföljning av kompletterande aktörer. Vi ser dock gärna att upphandlingen organiseras och struktureras upp på ett mer effektivt sätt inom Arbetsförmedlingens ramar. Detta informerade vi departementsledningen om.

Avslutningsvis tackade Helena och Peter för visad uppmärksamhet, överlämnade vårt förslags-PM och sammanfattade en vassare Arbetsförmedling i några meningar. ”Arbetsförmedlare och handläggare på Arbetsförmedlingen är proffs på jobbmatchning. Deras kompetens ska tas tillvara fullt ut. Jobbmatchningen (kärnuppdraget) är alltid i fokus. Det är arbetsförmedlaren som i samråd med den arbetssökande som avgör vilka insatser som bäst leder till jobb – inte ett detaljstyrt regelverk som bestämmer vem som kan få vilken åtgärd och efter hur lång tid i arbetslöshet.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer från samma skribent