fbpx
Nya regler inom arbetsmiljö
9 december, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Snart nya regler mot stress och för en bättre psykosocial arbetsmiljö

De har varit på gång länge nu, de nya reglerna för en bättre psykosocial arbetsmiljö. Och nu är de snart på plats. Arbetsmiljöverket kommer i vår med en ny föreskrift som innehåller regler för en god social och organisatorisk arbetsmiljö inklusive en vägledning för arbetsgivarsidan. Skriften ska bland annat ge tydliga verktyg för arbetsgivare att kunna jobba med progressivt med att skapa en god arbetsmiljö. Här finns till exempel regler för arbetsbelastning. Målet är att minska ohälsan på de svenska arbetsplatserna. Sedan 2010 har antalet anmälda sjukdomar som beror på brister i eller helt undermåliga arbetsmiljöer ökat med omkring 70 procent. Många av problemen handlar om stress och press, otydligt ledarskap och medarbetare med stort ansvar men med små befogenheter. Samarbetsproblem, utfrysning och mobbning är också vanliga orsaker till ohälsa. Allt detta är ett dyrt och onödigt pris som samhället, våra arbetsplatser, medarbetare och chefer betalar i minskad tillväxt, frustrationer, sjukdomar och olika slags tillkortakommanden.

De nya reglerna (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) börjar gälla den 31 mars 2016. Reglerna tydliggör att arbetsgivaren ansvarar för att:

-arbetstagarna inte har en ohälsosam arbetsbelastning,

-arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa,

-kränkande särbehandling är oacceptabelt.

I Sverige går det väldigt bra med arbetsmiljöarbetet på det statliga området. Det är 91 procent av skyddsombuden som uppger att de finns på en statlig arbetsplats där det sker ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar Fackförbundet STs arbetsmiljörapport, Temperaturmätaren 2015, där skyddsombud har fått svara på frågor. Det är positivt att det finns en struktur för att jobba med arbetsmiljöfrågor som fungerar. Grunden till det kan vi tacka partsmodellen för. Men visst finns det utmaningar även i staten.

Nästan var fjärde skyddsombud anser att den psykiska arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. Det är en kraftig försämring på tre år. Det finns många orsaker; stress, hög arbetsbelastning och ett otydligt ledarskap hamnar i topp (det är ungefär samma problem som Arbetsmiljöverket har identifierat att delar av den svenska arbetsmarknaden lider av).

ST anser att det krävs en lång rad åtgärder:  Vi tycker till exempel att regeringen bör genomföra riskbedömningar före viktiga beslut som får stora arbetsmiljökonsekvenser för statligt anställda. Regeringen bör också ställa krav i regleringsbreven på att det upprättas rutiner för incidentrapportering på myndigheterna. Dessutom vill vi att arbetsgivaren ska ta ansvar för polisanmälan när en medarbetare drabbas av hot och våld.

Arbetsmiljö handlar om arbetstagares säkerhet, hälsa och arbetsglädje men också om Sveriges konkurrenskraft och tillväxt. Människor som mår bra på arbetet presterar också bättre. Bra arbetsmiljö är helt enkelt mycket lönsamt. Du kan läsa mer om “Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)” redan nu på AVs hemsida: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Vi inom ST kommer också snart att återkomma med mer information kring den nya AFS-en.

 

Marie Martinsson

Utredare med förkärlek för yoga, huskatter och damfotboll. Boende i...

Mer från samma skribent

2019-01-08 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Många av oss är tillbaka på jobbet efter julledigheten. Nu väntar oxveckorna utan några längre jobbstopp förrän långt fram i vår. Vissa känner sig utvilade och energiska inför våren, andra är trötta. Hur ska vi, var och en av oss, tanka energi och hur...

2018-11-15 | Marie Martinsson | Budget

Regeringens budgetförslag är en besvikelse för många som förväntat sig utlovade satsningar. Orsaken är att budgetförslagen läggs fram av en övergångsregering och får inte innehålla politiska förslag. Här följer en kort kommentar av Britta Lejon. Här kan...

2018-10-31 | Marie Martinsson | Arbetsmiljö

Vi vill utveckla förutsättningarna för ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi vill att det satsas på cheferna så att de kan ägna tid till sitt ledarskap. Vi vill att alla chefer och medarbetare genomgår en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Vi...