fbpx
24 juni, 2015 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Nyheter

Skyll inte alltid på chefen

Ju fler coachsamtal jag har desto mer klart står det att chefen har ett avgörande inflytande på hur de anställda mår. Inte minst huruvida de trivs på sitt arbete och känner sig motiverade att göra sitt allra bästa.

För en tid sedan talade jag med en medlem som ville söka sig bort från sin nuvarande arbetsplats. Det främsta skälet till det var hans chef. Han konstaterade att han gillade såväl sina arbetsuppgifter som sina kollegor. Men den chef han nyligen fått lämnade mycket i övrigt att önska när det gäller ledarskap. Chefen var vag i konturerna och medlemmen upplevde att chefen inte heller var särskilt ärlig. Men mest allvarligt var ändå att han inte var speciellt intresserad av de anställda. Chefen visade sällan tilltro till de anställdas förmåga att själva klura ut lösningar på uppkomna jobbproblem. Det var inte heller ovanligt att han kontrollerade medarbetarnas arbetsresultat in i minsta detalj.

Det här är en vanlig historia. Personer utses till chefer utan att få schyssta förutsättningar eller ha de rätta erfarenheterna och kunskaperna. De saknar därför insikt om hur de utövar sitt ledarskap. Men jag är ändå osäker på om det verkligen alltid är chefens fel. Jag lutar mer åt att det handlar om organisationen och vilket slags ledarskap den accepterar. Allt för många arbetsplatser intar ett slags låt-gå-attityd till bristfälliga chefer. Man kan till och med stöta på organisationer där man verkar tycka att det är rätt praktiskt med en och annan ”hopplös” chef – även om det aldrig uttalas direkt. De kan ju få rollen att bära hundhuvudet och axla organisationens tillkortakommanden. På sådana arbetsplatser saknas modet att antingen vidareutveckla ledarskapet eller flytta på chefen så att denne inte längre kan skada organisationen.

Men att tillåta usla chefer är inget annat än cyniskt och en uppvisning av dålig personalpolitik. Varken de anställda eller chefen ges ju möjlighet att utföra ett kvalificerat arbete – det goda resultatet uteblir. Istället går dyrbar tid åt att hantera irritation och frustration.

Så ta en titt på den högsta ledningen. Vilket beteende premieras av ledningsgruppen? Hur ser ledarskapet ut i praktiken? Om du är missnöjd med din chef så är det inte säkert att det är chefen i sig som är det största problemet. Det kan som sagt lika gärna handla om själva organisationen och arbetsplatskulturen.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2020-06-15 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Under flera månader har nu på grund av pandemin anställda runt om i landet jobbat på distans. De har suttit framför skärmen i någon skrubb, vid köksbordet eller vid ett ergonomiskt godkänt skrivbord. Det här gäller ju förstås inte alla de som har...

2020-05-11 | Inger Ehn Knobblock | Universitet och högskolor

Förutom den ordinarie verksamheten, att utbilda 300 000 studenter och 18 000 forskarstuderande samt att bedriva avancerad forskning, ska universitet och högskolor dessutom: Utbilda fler inom bristyrken och ge fler möjlighet att komma trygga ur krisen...

2020-04-09 | Inger Ehn Knobblock | Statsförvaltning

Det är en rädsla som å ena sidan får oss att undvika ämnet helt och hållet, å andra sidan att be dessa tjänstemän om detaljerad vägledning: tala om för oss om vi kan äta lunch fyra kollegor emellan eller möta vänner över en grillbädd. Råd oss, ge oss...