fbpx
24 juni, 2015 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Nyheter

Skyll inte alltid på chefen

Ju fler coachsamtal jag har desto mer klart står det att chefen har ett avgörande inflytande på hur de anställda mår. Inte minst huruvida de trivs på sitt arbete och känner sig motiverade att göra sitt allra bästa.

För en tid sedan talade jag med en medlem som ville söka sig bort från sin nuvarande arbetsplats. Det främsta skälet till det var hans chef. Han konstaterade att han gillade såväl sina arbetsuppgifter som sina kollegor. Men den chef han nyligen fått lämnade mycket i övrigt att önska när det gäller ledarskap. Chefen var vag i konturerna och medlemmen upplevde att chefen inte heller var särskilt ärlig. Men mest allvarligt var ändå att han inte var speciellt intresserad av de anställda. Chefen visade sällan tilltro till de anställdas förmåga att själva klura ut lösningar på uppkomna jobbproblem. Det var inte heller ovanligt att han kontrollerade medarbetarnas arbetsresultat in i minsta detalj.

Det här är en vanlig historia. Personer utses till chefer utan att få schyssta förutsättningar eller ha de rätta erfarenheterna och kunskaperna. De saknar därför insikt om hur de utövar sitt ledarskap. Men jag är ändå osäker på om det verkligen alltid är chefens fel. Jag lutar mer åt att det handlar om organisationen och vilket slags ledarskap den accepterar. Allt för många arbetsplatser intar ett slags låt-gå-attityd till bristfälliga chefer. Man kan till och med stöta på organisationer där man verkar tycka att det är rätt praktiskt med en och annan ”hopplös” chef – även om det aldrig uttalas direkt. De kan ju få rollen att bära hundhuvudet och axla organisationens tillkortakommanden. På sådana arbetsplatser saknas modet att antingen vidareutveckla ledarskapet eller flytta på chefen så att denne inte längre kan skada organisationen.

Men att tillåta usla chefer är inget annat än cyniskt och en uppvisning av dålig personalpolitik. Varken de anställda eller chefen ges ju möjlighet att utföra ett kvalificerat arbete – det goda resultatet uteblir. Istället går dyrbar tid åt att hantera irritation och frustration.

Så ta en titt på den högsta ledningen. Vilket beteende premieras av ledningsgruppen? Hur ser ledarskapet ut i praktiken? Om du är missnöjd med din chef så är det inte säkert att det är chefen i sig som är det största problemet. Det kan som sagt lika gärna handla om själva organisationen och arbetsplatskulturen.

Inger Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock har doktorerat i ett humanistiskt ämne och arbetar nu...

Mer från samma skribent

2018-12-05 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Staligt uppdrag

  Fackförbundet ST har studerat hur chefer i statlig verksamhet erfar sin arbetsmiljö. Resultaten visar att många chefer trivs. De känner att de gör ett viktigt jobb och de bryr sig om medarbetarnas arbetssituation. De flesta är nöjda med den...

2018-10-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Nyheter, Universitet och högskolor

Resultatet av Fackförbundet ST s undersökning Hur har du det på jobbet? visar att doktorander i låg grad upplever att de kan vila från jobbet. Avhandlingsarbetet tycks inflätas snart sagt i varje skrymsle av en doktorands liv. Därför måste cheferna vid...

2015-09-02 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Förändring, Ledarskap, Nyheter

Jag skulle inte tro att jag är ensam om att ha suttit på möten där mobilerna varit huvudattraktionen för de flesta runt sammanträdesbordet. I dag verkar det vara självklart att lägga telefonen framför sig för att hela tiden kunna kolla om det kommer...