fbpx
24 juni, 2015 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö, Chefskap, Ledarskap, Nyheter

Skyll inte alltid på chefen

Ju fler coachsamtal jag har desto mer klart står det att chefen har ett avgörande inflytande på hur de anställda mår. Inte minst huruvida de trivs på sitt arbete och känner sig motiverade att göra sitt allra bästa.

För en tid sedan talade jag med en medlem som ville söka sig bort från sin nuvarande arbetsplats. Det främsta skälet till det var hans chef. Han konstaterade att han gillade såväl sina arbetsuppgifter som sina kollegor. Men den chef han nyligen fått lämnade mycket i övrigt att önska när det gäller ledarskap. Chefen var vag i konturerna och medlemmen upplevde att chefen inte heller var särskilt ärlig. Men mest allvarligt var ändå att han inte var speciellt intresserad av de anställda. Chefen visade sällan tilltro till de anställdas förmåga att själva klura ut lösningar på uppkomna jobbproblem. Det var inte heller ovanligt att han kontrollerade medarbetarnas arbetsresultat in i minsta detalj.

Det här är en vanlig historia. Personer utses till chefer utan att få schyssta förutsättningar eller ha de rätta erfarenheterna och kunskaperna. De saknar därför insikt om hur de utövar sitt ledarskap. Men jag är ändå osäker på om det verkligen alltid är chefens fel. Jag lutar mer åt att det handlar om organisationen och vilket slags ledarskap den accepterar. Allt för många arbetsplatser intar ett slags låt-gå-attityd till bristfälliga chefer. Man kan till och med stöta på organisationer där man verkar tycka att det är rätt praktiskt med en och annan ”hopplös” chef – även om det aldrig uttalas direkt. De kan ju få rollen att bära hundhuvudet och axla organisationens tillkortakommanden. På sådana arbetsplatser saknas modet att antingen vidareutveckla ledarskapet eller flytta på chefen så att denne inte längre kan skada organisationen.

Men att tillåta usla chefer är inget annat än cyniskt och en uppvisning av dålig personalpolitik. Varken de anställda eller chefen ges ju möjlighet att utföra ett kvalificerat arbete – det goda resultatet uteblir. Istället går dyrbar tid åt att hantera irritation och frustration.

Så ta en titt på den högsta ledningen. Vilket beteende premieras av ledningsgruppen? Hur ser ledarskapet ut i praktiken? Om du är missnöjd med din chef så är det inte säkert att det är chefen i sig som är det största problemet. Det kan som sagt lika gärna handla om själva organisationen och arbetsplatskulturen.

Mer från samma skribent

2021-11-22 | Inger Ehn Knobblock | Arbetsmiljö

Just nu pågår det diskussioner på arbetsplatserna runt om i landet om hur många dagar en får jobba på distans. I alla fall på de platser där anställda under pandemin kunnat utföra sitt arbete just på distans. Det verkar som om samtalet främst handlar om...

2021-10-01 | Inger Ehn Knobblock | Jämställdhet

Högskolesektorn sticker ut i jämförelse med övriga sektorer på arbetsmarknaden; hälften av de som forskar uppger att det finns svårigheter att kombinera arbete med föräldraskap. Motsvarande uppgift för övriga arbetsmarknaden är knappa 20 procent...

2021-09-10 | Inger Ehn Knobblock | Ledarskap

Nyligen presenterade den fackliga centralorganisationen TCO en undersökning om chefernas farhågor i samband med distansarbete – Distansrevolutionen Så påverkar förändringen arbetsliv och livspussel.  Cheferna ger uttryck för att många avgörande...