fbpx
23 oktober, 2013 | ST Bloggen | Nyheter

Skyddsombudens dag!

 

I samband med Skyddsombudens dag idag möter ST riksdagsledamöter för att beskriva arbetsmiljön inom STs områden och hur den kan förbättras. Framför allt kommer vi ta upp ett ökat problem med hot och våld på arbetsplatserna. I STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 svarade en stor andel av STs skyddsombud, 41 procent, att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. I den gruppen anser drygt fyra av tio att hot och våld också påverkar arbetsresultat och beslutsfattande. ”Vem är oberörd när det egna jaget hotas!” som ett skyddsombud uttrycker sig.

ST kommer visa på vilka åtgärder vi vill arbetsgivaren ska vidta och politikerna kan påverka hur uppdraget för myndigheterna beskrivs liksom utformningen av arbetsmiljölagen. Några av STs krav är att arbetsgivarna ska upprätta rapporter när incidenter inträffar och att hot och våld ska polisanmälas av arbetsgivaren. När hot och våld påverkar arbetsresultat och beslutsfattande berör det också rättssäkerhet och demokrati! Något som politiker har all anledning att uppmärksamma.

I de senaste avtalsrörelserna har ST drivit arbetsmiljöfrågorna och lyckats få igenom flera av våra krav. Inom bransch Spårtrafik fortsätter arbetet för att motverka hot och våld. På det statliga avtalsområdet har träffats överenskommelse om att parterna gemensamt ska utveckla arbetsmiljöutbildning inom området. Allt för att medlemmarna ska få en bättre arbetsmiljö.

Mer från samma skribent