fbpx
23 oktober, 2013 | Torbjörn Carlsson | Nyheter

Skyddsombudens dag!

 

I samband med Skyddsombudens dag idag möter ST riksdagsledamöter för att beskriva arbetsmiljön inom STs områden och hur den kan förbättras. Framför allt kommer vi ta upp ett ökat problem med hot och våld på arbetsplatserna. I STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 svarade en stor andel av STs skyddsombud, 41 procent, att det förekommer hot och våld på arbetsplatsen. I den gruppen anser drygt fyra av tio att hot och våld också påverkar arbetsresultat och beslutsfattande. ”Vem är oberörd när det egna jaget hotas!” som ett skyddsombud uttrycker sig.

ST kommer visa på vilka åtgärder vi vill arbetsgivaren ska vidta och politikerna kan påverka hur uppdraget för myndigheterna beskrivs liksom utformningen av arbetsmiljölagen. Några av STs krav är att arbetsgivarna ska upprätta rapporter när incidenter inträffar och att hot och våld ska polisanmälas av arbetsgivaren. När hot och våld påverkar arbetsresultat och beslutsfattande berör det också rättssäkerhet och demokrati! Något som politiker har all anledning att uppmärksamma.

I de senaste avtalsrörelserna har ST drivit arbetsmiljöfrågorna och lyckats få igenom flera av våra krav. Inom bransch Spårtrafik fortsätter arbetet för att motverka hot och våld. På det statliga avtalsområdet har träffats överenskommelse om att parterna gemensamt ska utveckla arbetsmiljöutbildning inom området. Allt för att medlemmarna ska få en bättre arbetsmiljö.

Mer från samma skribent

2014-11-04 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Jämställdhet, Nyheter

I förra veckan hölls Arbetsmiljöriksdagen som är en årlig träff med representanter från myndigheter, fack, arbetsgivare med flera som är engagerade i arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket står som arrangör och ett viktigt inslag var deras rapport om en...

2014-09-29 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Arbetsgivarverkets rapport “Arbetsmiljö i statlig sektor 2013”. Rapporten pekar på vikten av friskfaktorer i arbetslivet som vi ska vårda och förstärka. Men i rapporten saknas en uttalad ambition att förbättra arbetsmiljön. Dela det...

2014-05-22 | Torbjörn Carlsson | Arbetsmiljö

Det gränslösa arbetet – om att arbetstid och fritid flyter samman, gränsen mellan de bägge blir allt mer otydlig. Eller snarare att den tid som är tänkt att vara fritid används till arbete. Att dra gränser Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...