fbpx
2 mars, 2015 | Anna Lindman | Internationellt

Skattefusket inom EU

Under senhösten 2014 uppmärksammades ett omfattande skattefusk inom EU. I vad som har kommit att kallas Luxembourg Leaks avslöjade journalistgruppen ICIJ att Luxemburgs skatteverk har hjälpt fler än 300 multinationella företag att skatteplanera sig till förmånliga skatteregler.

Totalt uppskattar EU-kommissionen och EU-parlamentet att den sammanlagda årliga skatteförlusten inom EU uppgår till hisnande 1000 miljarder Euro. Skatteplanering och skatteflykt i alla dess former missgynnar EU-medborgarna då det leder till att medlemsländerna förlorar skatteintäkter som annars hade gått till de offentliga finanserna. Med andra ord gick skattebetalarna miste om pengar som hade kunnat investeras i skolor, sjukvård och rättsväsende trots att de själva betalade sin del av kvoten.

Det borde stå tämligen klart att en stark och kompetent skattemyndighet är nödvändig för att säkerställa ett rättvist skattesystem. Inte minst har det visat sig att det finns en stark koppling mellan medborgarnas tilltro till skattesystemet och deras villighet att betala skatt. Om systemet inte fungerar finns det således en risk att ökad misstro och ökat fusk sprider sig inom EU.

Det omfattande skattefusket är kort sagt ett stort bekymmer som gynnar ett fåtal och ställer till skada för många. Fusket oroar även EU-kommissionen som menar att kampen mot skattefusk bör stå högt upp på agendan för de europeiska skattemyndigheterna och manar till ett mer långtgående informationsutbyte kring skattefrågor EU-länderna emellan.

Resurser i form av både personal och budget till ländernas skattemyndigheter borde vara högsta prioritet för att EU-direktiven ska kunna efterlevas. Ökade resurser till skattemyndigheterna är också något som EPSU, det europeiska fackförbundet för offentliga tjänster där ST är medlemmar, driver som fråga.

I den ekonomiska krisens Europa, sker dock stora personalnedskärningar inom en majoritet av EU-ländernas skattemyndigheter. EPSU visar att hela 56 000 jobb försvann från skattemyndigheterna mellan 2008 och 2014. Personalnedskärningar i kombination med ett utökat mandat skapar en ansträngande arbetsmiljö för de anställda och ger dem minskade möjligheter att utföra ett effektivt arbete. I motsats till föresatsen riskerar skattefusket att bli alltmer omfattande och leda till att nedskärningsivriga stater i slutändan biter sig själva i svansen.

Sverige är glädjande nog är ett av få länder som inte har sett några nedskärningar i personal. Sett till antalet anställda är det endast fem länder, däribland Sverige, som står för plussiffror i personalstatistiken mellan 2008 och 2012. Sverige har ett välfungerande skattesystem där Skatteverket toppar listan över den mest uppskattade myndigheten i Sverige. Förutom en hög servicenivå är det rimligtvis tilltro till att myndigheten fyller en viktig funktion som återspeglas i mätningarna.

Som fallet Luxembourg Leaks visar är det otroligt viktigt att vi fortsätter att värna en stark och oberoende skattemyndighet där transparens och meddelarfrihet för de anställda är självklara delar. Den svenska staten har chansen att visa de europeiska kollegorna hur en välfungerande skattemyndighet vinner medborgarnas förtroende samtidigt som den är en förutsättning för ett effektivt och rättvist skattesystem.

Mer från samma skribent

2017-03-06 | Anna Lindman | Varumärke

Förbundsstyrelsen för ST har landat i att namnet behöver bytas. Ett nytt namn behövs för att tydliggöra vad vi som fackförbund ska bidra och verka för. Och för att förbundet ska kunna spela en mer aktiv roll. Dela det här:Klicka för att dela på Twitter...

2016-04-07 | Anna Lindman | Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Avtalsrörelse, Chefskap, Ledarskap, Myndighetsutövning, Statligt uppdrag, Statsförvaltning, Utveckling

Ledningen på Skatteverkets agerande, som uppdagades genom Panama Leaks, är bara en i raden av nyheter om ett moraliskt förfall och brist på omdöme hos makthavare. Nu gäller att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med förtroende hos anställda och...

2016-02-11 | Anna Lindman | Internationellt

Nu är det hög tid att söka STs internationella stipendium. Är du yrkesverksam medlem och vill genomföra en studie som berör internationella fackliga frågor? Passa då på att söka! Senast den 1 mars vill vi ha din ansökan. Dela det här:Klicka för att dela...