fbpx
5 november, 2015 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad, Nyheter

Ska staten finnas i hela landet – eller utsätter staten landsbygden för brain drain?

-Statliga jobb är en katalysator för tillväxt, säger Britta Lejon! Britta Lejon besökte idag Härnösand i Västernorrlands län för att vid ett lunchmöte med personalen på Länsstyrelsen berätta om STs rapport ”Ska staten finnas i hela landet?” Rapportens slutsatser landar i att det har skett en kraftig minskning av antalet anställda i glesbygd.  samtidigt har allt fler stabs-och ledningsfunktioner, kvalificerade utrednings- och analysverksamheter koncentrerats till storstadsregionerna.

-Det är fel väg att gå, menar Britta Lejon. Sverige ska hålla ihop och det måste finnas statlig service överallt. Det är viktigt för rättssäkerheten, för en likvärdig service och för människors förtroende för staten. Det är inte bra att landsbygden mer och mer dräneras på kvalificerade statliga jobb. Staten måste kunna locka till sig unga och välutbildade i hela landet. Det handlar om kvaliteten på verksamheten och att kunna vara ett tillväxtnav. Där staten är närvarande skapas också jobb.

Vid ett lunchmöte på Länsstyrelsen berättade Britta Lejon att de statliga jobben i glesbygd har minskat med 27 procent

Vid ett lunchmöte på Länsstyrelsen berättade Britta Lejon att de statliga jobben i glesbygd har minskat med 27 procent

STs rapport visar att de statliga jobben i glesbygd har minskat med 27 procent under en tioårsperiod. I Västernorrland dit Härnösand hör har 4 700 statliga jobb försvunnit sedan 1995. Värst drabbade är Ånge och Sollefteå.

ST lanserar en rad förslag för att bryta den här trenden, förslag som ska bidra till att skapa en statsförvaltning i världsklass:

1. Ett tydligare politiskt ansvar för grundläggande statlig service i hela landet – riksdag och regering måste här ta ett helhetsansvar.

2. Ökad samverkan för jobb och service i glesbygd. Genom samverkan kan till exempel statliga myndigheter och kommuner dela lokaler och nödvändig infrastruktur för att bevara samhällelig service på orter där egna kontor inte längre upplevs som motiverat.

 

3. Noggrann prövning innan utlokalisering av statlig verksamhet för ersättning av förlorade jobb.

4. Ökad investeringstakt i infrastruktur och tydligt statligt helhetsansvar.

5. Inför tydliga regler för myndighetsutövning på entreprenad.

6. Inför krav på riskbedömning före viktiga regeringsbeslut – hur påverkas personalen vid myndigheter av tuffa eller kontroversiella förändringar som konsekvenser av politiska beslut.

7. Krav på obligatorisk statstjänstemannautbildning – Vi föreslår att alla nyanställda genomgår ett obligatoriskt introduktionsprogram och att redan anställda medarbetare och chefer regelbundet får vidareutbildning om statstjänstemannarollen.

8. Värna öppenheten – inför meddelarskydd för anställda i statliga bolag. Alla som arbetar i en skattefinansierad verksamhet ska kunna slå larm om eventuella brister i verksamheten utan att riskera repressalier. ST kräver en utökad lagstiftning så att även anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd, repressalie- och efterforskningsförbud.

Britta Lejon träffade Västernorrlands landshövding Gunnar Holmgren för att diskutera jobbtillväxt, hur nyanlända snabbare kan komma i jobb och vad staten kan bidra med.

Britta Lejon träffade Västernorrlands landshövding Gunnar Holmgren för att diskutera jobbtillväxt, hur nyanlända snabbare kan komma i jobb och vad staten kan bidra med.

Och till sist:  En attraktiv statlig arbetsgivare behöver också se över lönepolitik, karriärvägar, möjligheter till utveckling i jobbet och investera i bra arbetsmiljö. Största arbetsmiljöproblemet för statligt anställda är stress och press och brister i ledarskap. En väl fungerande statlig verksamhet skapar utveckling – eller som Britta Lejon säger – ”är en katalysator för för tillväxt!

 

 

 

 

Mer från samma skribent