fbpx
Arbetsförmedlingen
22 mars, 2019 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Sju punkter för en reformerad Arbetsförmedling

ST vill skicka med sju punkter till regeringen och dess samarbetspartier i förnyelsearbetet av Arbetsförmedlingen. Vi vill att man tar tillfället i akt och nu skapar en Arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik som tjänar näringslivet och arbetssökande väl.

Att Arbetsförmedlingen befinner sig i stor förändring har väl knappast passerat obemärkt förbi. Just nu pågår förhandlingar om lagda varsel både vad gäller medarbetare och om vilka orter i landet där Arbetsförmedlingen ska finnas fysiskt.  ST som är det största fackförbundet för dem som arbetar på Arbetsförmedlingen, tycker att det är bra att Arbetsförmedlingen reformeras, men detta som pågår nu är verkligen att börja i fel ände. Det är fel att först dränera myndigheten på personal, kompetens och kontor för att sedan försöka skapa något nytt.

Den överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet, innebär att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Men då måste det finnas resurser. Här är sju punkter som ST vill skicka med regeringen och dess samarbetspartier i förnyelsearbetet av Arbetsförmedlingen:

  1. Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna innebär att Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Se till att använda detta tillfälle för att skapa en ny bra arbetsförmedling och en arbetsmarknadspolitik som tjänar näringslivet och arbetssökande väl.
  2. Skaffa er förutsättningar att bygga det nya på ett genomarbetat kunskapsunderlag. Ta del av de erfarenheter och den kunskap som Arbetsmarknadsutredningen har kommit fram till.
  3. Se över tidsplanen. År 2021 är inte en realistisk plan för att genomföra så stora förändringar som att reformera hela Arbetsförmedlingen.
  4. Bygg den nya arbetsmarknadspolitiken så att grundläggande samhällsservice med förmedlingskontor finns i hela Sverige. Se till att hela Sverige kan leva genom att se till Arbetsförmedlingen finns där Arbetsförmedlingen behövs som mest; för långtidsarbetslösa och nyanlända, för lokala arbetsgivare som söker arbetskraft, för dem som bor utanför storstadsregionerna.
  5. En tredjedel av Arbetsförmedlingens kontor är små kontor med upp till nio medarbetare. De är billiga, endast 1,25 procent av förvaltningsmedlen går dit, trots det lyckas de alltså väl i sitt uppdrag. Dränera inte glesbygden på den grundläggande samhällsservice som ett arbetsförmedlingskontor är genom att lägga ner dessa. Det kommer att bli kostsamt då Sverige mu kan vara på väg ner i en lågkonjunktur.
  6. Börja inte i fel ände. Börja inte med att dränera Arbetsförmedlingen på resurser och kompetens. Regeringen och samarbetspartierna måste nu skapa en hanterbar situation och skjuta till nödvändiga resurser till arbetsmarknadspolitiken och förvaltningen. Börja med att investera pengar i vårändringsbudgeten, som kommer i april ,för att mildra effekterna av de annonserade uppsägningarna på 4 500 arbetsförmedlare. Arbetslösa ska inte tvingas att avbryta åtgärder som leder till både utbildning och jobb. Halva Sverige får inte bli utan arbetsförmedlingskontor.
  7. Skapa större samverkan mellan den statliga arbetsmarknadspolitiken och den reguljära utbildningspolitiken som kommunerna ansvarar för.

Mer från samma skribent