fbpx
Bild till STs chefsrapport
13 september, 2017 | Marie Martinsson | Chefskap

Se över arbetsgivarpolitiken för ett tydligare ledarskap i staten

Hur är det att arbeta som chef inom staten? Jo ganska bra. STs rapport ”Om att vara chef på statligt uppdrag” visar att många chefer trivs med sina jobb. De upplever att de gör ett viktigt arbete och en viktig samhällsinsats. De är också mycket engagerade i medarbetarnas arbetssituation och vill vara aktiva för att stötta och coacha.

– Det är glädjande att så många chefer inom staten tycker att de har tillräckliga resurser och trivs med sitt jobb. Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt, säger Britta Lejon.

– Under senare tid har det inträffat skandaler på några myndigheter, exempelvis vid Transportstyrelsen och Statens fastighetsverk. Det är uppenbart att staten måste öka ambitionerna när det gäller ledarskapet i staten. Vi vill också att det införs en statstjänstemannautbildning för chefer, fortsätter Britta Lejon.
Bra fysisk arbetsmiljö men brister i psykosocial arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön har utvecklats inom staten. Majoriteten av de chefer som svarat på våra frågor är också tämligen nöjda med den fysiska arbetsmiljön. Men när vi tittar på den psykosociala arbetsmiljön finner vi en rad brister; hög arbetsbelastning, många arbetsuppgifter som ska hanteras samtidigt och kort framförhållning. Även att det kan vara svårt att fylla vakanser och att det ibland tar lång tid att nyanställa upplevs som påfrestande. Det är vanligt att chefer jobbar under tidspress, vilket kan göra att det är svårt att hinna med ledarskapet fullt ut. Chefers arbetsmiljö är viktig för hela arbetsplatsens arbetsmiljö.

Vad chefer vill ha mer av?

Chefers arbettsid kan försvinna i administration, till exempel att fylla i listor, göra beställningar, hantera personaladministration och återrapportera. Vår rapport visar att nästan hälften av de chefer som svarat vill ha mer administrativt och kommunikativt stöd. Andra önskemål är att ”ha en egen budget” eller att sitta i ledningsgruppen och att det ska finnas en större framförhållning för att hantera omfattande politiska beslut som kräver stora förändringar i verksamheten.

STs förslag för ett tydligare ledarskap i staten:
Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Det krävs goda villkor och förutsättningar för chefer och medarbetare i staten. ST har därför förslag för ett tydligare ledarskap i staten.

  • Vi vill att regeringen ser över den statliga arbetsgivarpolitiken inklusive dess delegering i syfte att bättre kunna styra myndigheterna i frågor om ledarskap och medarbetarskap i staten.
  • Chefskap ska tas på allvar. Chefer i statlig verksamhet måste ges goda förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. ST vill att chefer får mer stöd kring administration, ekonomi, kommunikation och personaladministration. Vi vill att det anställs fler medarbetare som kan ge detta stöd. Det är också viktigt att personalgrupperna inte är för stora.
  • Chefer behöver tid och resurser till egen kompetensutveckling i bland annat ledarskapsfrågor och arbetsmiljöutbildning som även ger kunskap om välbefinnande och balans i arbetet. Vi föreslår att regeringen ger direktiv till myndigheter att chefer ska ges utbildning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Vi vill att regeringen fortsätter arbetet med att utveckla myndigheternas instruktioner så att de ger en tydlig vägledning om vad myndigheten förväntas åstadkomma och hur olika uppgifter ska prioriteras.
  • Vi föreslås att regeringen fortlöpande arbetar för att minska och förebygga onödig och tidskrävande administration för att istället frigöra tid för att utveckla ledarskap och medarbetarskap.
  • Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning för chefer och medarbetare. Nyanställda i staten ska få en utbildning om de särskilda förutsättningar som gäller för de som arbetar på medborgarnas uppdrag. En påbyggnadsutbildning för de som varit anställda några år och en särskild utbildning för chefer ska också finnas.

Ladda ner rapporten här på st.org

Mer från samma skribent