fbpx
9 februari, 2016 | Sofia Johansson | Arbetsmiljö

Satsa på Migrationsverkets personal

För några dagar sedan kom Migrationsverkets medarbetarundersökning som visar att personalen har lågt förtroende för ledningen. En tredjedel av personalen känner inte tilltro till hur myndigheten leds. Detta har bland annat DN rapporterat om.

Migrationsverkets HR-direktör Marie-Louise Koskinen säger att de är nöjda eftersom man måste se undersökningen i sitt sammanhang. Det har varit en enormt hög arbetsbelastning och många nyanställda under hösten.

Förklaringen hon anger är  ju delvis korrekt men hur hon kan säga att de är nöjda är för mig ett frågetecken. Mer korrekt hade väl rimligen varit att säga att de har mycket att tag i.

För att förstå varför så få anställda på Migrationsverket har förtroende för ledningen måste man också förstå personalsituationen bättre. Arbetsmiljön var inte särskilt bra på Migrationsverket före höstens anhopning av nyanlända och asylsökanden heller. Under lång tid har ju arbetsvillkoren och inflytandet försämrats. Som en konsekvens av det sa vi i ST nyligen upp samverkansavtalet med Migrationsverket.

Många av våra medlemmar i ST som vittnar om otrygghet på arbetsplatsen. Det gäller villkor som exempelvis ändrade arbetstider och indragen semester. Men också otrygghet i form av utsatthet för hot och våld.

Samtidigt finns det ju guldkorn att gräva fram. Många medarbetare på Migrationsverket är engagerade och tycker att de har ett meningsfullt jobb. Börja med att lyssna på våra medlemmar. Då kommer det att höras krav som att det behöver anställas mer personal och att hot och våld behöver förebyggas bättre. Ledningen behöver också lyssna och ta till sig personalens synpunkter. Det skulle kunna vara en väg för att skapa mer arbetsglädje bland medarbetarna och så småningom förtjäna ett högre förtroende.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...