fbpx
17 november, 2016 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Satsa på 10 000 statliga jobb i befintliga myndigheter

Ett av Landsbygdskommitténs förslag, som presenteras i januari, kommer vara att flytta 10 000 statliga jobb från storstäderna till landsbygden.

Förslaget ligger väl i linje med den politik som civilminister Ardalan Shekarabi har presenterat, det ska ske mer av utlokalisering. Argumenten är att det ska vara statlig närvaro i hela landet och det behövs för att ge staten den legitimitet och tillit som behövs för att hålla samman landet.

Hittills har regeringen bestämt sig för att flytta delar av E-hälsomyndigheten till Kalmar 2018 och att flytta Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad 2017.

Argumenten som Shekarabi använder delar jag helt. Det behövs statliga verksamheter i hela landet och vi vet genom studier från Statskontoret att människor som har statliga myndigheter i sin närhet har högre förtroende för staten. Det är regeringens strategi som är problematisk.

Våra medlemmar har på många ställen en hög arbetsbelastning. Det finns också verksamheter som behöver utvecklas lokalt. Anställ därför 10 000 fler på myndigheter som exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan och Polisen. Även inom försvaret och järnvägen kan det behövas mer personal.

Så istället för att slå sönder befintliga statliga verksamheter som det tar flera åra att bygga upp så satsa på dem som redan finns lokalt och som behöver mer personal. Det ger också legitimitet från medborgarna.

Mer från samma skribent

2017-11-07 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling sysslar med skatteplanering och vill inte betala skatt i Sverige. Med det har han också tappat sin trovärdighet som opinionsbildare i skattefrågor. Även statliga bolag stöttar Svenskt Näringslivs...

2017-10-12 | Sofia Johansson | Statsförvaltning

Flera myndigheter ska flytta från Stockholm till andra orter. Än så länge berörs minst 500 personer. Eftersom ST är största fack inom staten så berörs många av våra medlemmar och därför är det en viktig fråga för oss. I förra veckan åstadkom vi ett bra...

2017-05-24 | Sofia Johansson | Staligt uppdrag

Vi vill att det införs en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Alla anställda på statligt uppdrag ska gå igenom en utbildning som ger kunskaper om exempelvis myndighetsutövning, offentlighetsprincipen, sekretess, bisysslor och meddelarskyddet...