fbpx
17 november, 2013 | Dag Andersson | Luftfart

Säkerhet före kostnadsjakt och konkurrensutsättning för flygledningen

I TV4 s Kalla Fakta (http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-del-4-p%C3%A5-farlig-kurs-2487163) synas flygledningen i Sverige. I programmet visas att mellan några få år har andelen händelser orsakade av brister i säkerheten hos flygledningen mer än fördubblats. Detta är en allvarlig utveckling som ansvariga i borde varit väl medveten om kan bli konsekvenserna av den mångåriga jakten på kostnader. Just jakten på kostnader och konkurrensutsättning av flygledningen som medlet för att åstadkomma dessa nedskärningar är något som har satts i främsta rummet och det har fått gått före säkerhetsfrågorna.

 

Fackförbundet ST har varit hos Riksdagens Trafikutskott, http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Trafikutskottet/Oppna-utfragningar/Oppe/?did=H0C220130516ou2&doctype=ou. Där har våra argument tagits mot och lett till att Riksdagen vill att konkurrensutsättningen av flygledningen ska upphöra. Men regeringen har valt att inte lyssna till vad en majoritet i Riksdagen beslutat. Förhoppningsvis kommer TV4s program innebära att trycket på regeringen ökar. Säkerheten i luftfarten måste alltid stå i första rummet, inte en ideologisk fastlåsning om konkurrensutsättning. Tänk om nu regeringen och gör rätt.

Dag Andersson

Dag Andersson är förbundssekreterare på ST och biträdande kanslichef....

Mer från samma skribent

2018-01-23 | Dag Andersson | Arbetsmarknad, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetsrätt, Nyheter

Det har sedan flera decennier funnits en lång konflikt i Göteborgs hamn. Den försöker nu arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att lösa genom att låta en utredning ta fram förslag om inskränkningar av strejkrätten. En inskränkning av strejkrätten med...

2014-08-04 | Dag Andersson | Arbetsmiljö

Varför ska kontorslandskap bejakas? När ska den bistra sanningen avslöjas som driver fram utvecklingen av kontorsfabriker? Ytterst handlar det om att spara pengar och det handlar om att arbetsgivaren vill öka sin makt över sina anställda. Dela det...

2014-05-09 | Dag Andersson | Arbetsmarknad, Statsförvaltning

Anställningsskyddet för visstidsanställda är särskilt svagt. Detta drabbar relativt sett oftare statligt anställda än andra på grund av att nästan vart fjärde statligt anställd är visstidsanställd. Många av dessa kan vara visstidsanställda under flera...