fbpx
17 november, 2013 | Dag Andersson | Luftfart

Säkerhet före kostnadsjakt och konkurrensutsättning för flygledningen

I TV4 s Kalla Fakta (http://www.tv4.se/kalla-fakta/klipp/kalla-fakta-del-4-p%C3%A5-farlig-kurs-2487163) synas flygledningen i Sverige. I programmet visas att mellan några få år har andelen händelser orsakade av brister i säkerheten hos flygledningen mer än fördubblats. Detta är en allvarlig utveckling som ansvariga i borde varit väl medveten om kan bli konsekvenserna av den mångåriga jakten på kostnader. Just jakten på kostnader och konkurrensutsättning av flygledningen som medlet för att åstadkomma dessa nedskärningar är något som har satts i främsta rummet och det har fått gått före säkerhetsfrågorna.

 

Fackförbundet ST har varit hos Riksdagens Trafikutskott, http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Trafikutskottet/Oppna-utfragningar/Oppe/?did=H0C220130516ou2&doctype=ou. Där har våra argument tagits mot och lett till att Riksdagen vill att konkurrensutsättningen av flygledningen ska upphöra. Men regeringen har valt att inte lyssna till vad en majoritet i Riksdagen beslutat. Förhoppningsvis kommer TV4s program innebära att trycket på regeringen ökar. Säkerheten i luftfarten måste alltid stå i första rummet, inte en ideologisk fastlåsning om konkurrensutsättning. Tänk om nu regeringen och gör rätt.

Mer från samma skribent