fbpx
18 november, 2015 | ST Bloggen | Internationellt

Rollspel om studiecirkel i fackliga rättigheter i Burkina Faso

Under sista konferensdagen i Lomé visade delegationen från Burkina Faso med rollspel hur det arbetar med studiecirklar i fackrörelsen i hemlandet. Temat för studiecirkeln var ”ung arbetare” och gruppen diskuterade begreppets innebörd. Efter att studiecirkeln hade avslutats fick resten av konferensdeltagarna ställa frågor, och många visade intresse för att starta studiecirklar i sina hemländer. För mig var det överraskande att så få hade erfarenhet av studiecirklar sedan tidigare, men det var verkligen givande med rollspelet eftersom det inspirerade så många på konferensen. Fördelen med studiecirklar är att de kostar nästan ingenting alls att genomföra. För att det ska vara möjligt att genomföra en fackföreningsaktivitet krävs det att de är kostnadsfria eller nästan kostnadsfria i Västafrika. Detta eftersom de fackföreningar som var med på konferensen har ont om ekonomiska resurser.

DSC_4465

De tre konferensdagarna var väldigt lärorika och inspirerande. De gav mig båda större kunskap om arbetstagares arbetsförhållanden i de olika västafrikanska länderna och gav mig inspiration till att vilja lära mig mer. Det var framförallt deltagarna personliga historier och exempel på fackliga framgångar och motgångar som berörde mig. Men det var också betydelsefullt att kunna hitta likheter mellan Sverige och de andra deltagarnas länder. Även om det finns stora skillnader gällande förutsättningar för fackligt arbete och de rådande arbetsförhållandena, framkom det under diskussionerna att de flesta ländernas unga arbetstagare har liknande svårigheter när det kommer till otrygga arbetsvillkor och dess effekter på resten av livet. Jag intervjuade flera intressanta personer under konferensen, där bland annat frågan om ojämställda skatter och fackligt arbete inom den informella sektorn togs upp. Deras personporträtt kommer läggas upp på bloggen löpande, håll utkik!

 

Mer från samma skribent