fbpx
1 april, 2014 | ST Bloggen | Arbetsmiljö

Riksdagen ställer krav på regeringen om arbetsmiljön

I slutet av mars beslutade riksdagen att föreslå regeringen ett antal arbetsmiljöuppdrag. Ett par av uppdrag avser forskning, utbildning och tillsyn inom arbetsmiljöområdet. Här behöver regeringen göra större satsningar för att arbetsmiljön ska utvecklas och förbättras. Bland annat behöver ett arbete startas för att samla och stärka arbetslivsforskningen. I mitten av 2000-talet lades Arbetslivsinstitutet ner och forskningen som bedrevs där spreds ut på olika universitet och högskolor eller lades helt enkelt ner. Vilket innebar ett väsentligt tapp i forskningen inom arbetsmiljöområdet.

Nyligen kom en rapport från Sveriges Företagshälsor som indikerar att arbetsmiljön har försämrats på senare tid. Det gäller hela arbetsmarknaden – privat, statlig, landsting och kommuner. Det finns alla anledning att öka insatserna för en bättre arbetsmiljö, inte minst att forskningen förstärks och att kunskapen sprids till arbetslivet.

Riksdagen lyfte även fram problemet med mobbing och trakasserier i arbetslivet och att särskilda insatser måste till. Till och från förs en debatt om att skärpa lagstiftningen mot mobbing och trakasserier, en lag som kan tillämpas oavsett om det finns en grund i diskrimineringslagstiftningen eller inte. Det finns anledning att skärpa lagstiftningen.  Självklart ska det finnas policy och förebyggande arbete mot mobbing på arbetsplatsen så att det överhuvudtaget inte förekommer.

Ett problem som uppmärksammats av STs tidning Publikt är att riksdagen förslag exempelvis det som nämns ovan, så kallade tillkännagivanden, inte alltid behandlas av regeringen vilket kan uppfattas bristande respekt för demokratin. Mindre än vart tredje tillkännagivande till regeringen som riksdagen beslutade om har behandlats.

Foto:Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

ST Bloggen

Mer från samma skribent

2015-11-19 | ST Bloggen | Internationellt

Några dagar tillbaka i Sverige och hunnit reflektera lite efter veckan som Västafrikaambassdör för ST i Togo. Ungdomskonferensen, som jag, Parisa Maleki och övriga i delegationen deltog och medverkade på, väckte många tankar om betydelsen av det...

2015-11-18 | ST Bloggen | Internationellt

Under sista konferensdagen i Lomé visade delegationen från Burkina Faso med rollspel hur det arbetar med studiecirklar i fackrörelsen i hemlandet. Temat för studiecirkeln var ”ung arbetare” och gruppen diskuterade begreppets innebörd. Efter att...

2015-11-13 | ST Bloggen | Internationellt

Igår har varit en händelserik dag i Lomé. Jag har pratat med deltagarna på konferensen om studenternas roll i fackligt arbete och hur ett gemensamt arbete kan ibland genomföras. Visserligen har studenter sina studentkårer i Sverige och bättre...