Lättlastbil från Postnord kör upp mott ensligt liggande hus i fjälltrakter
16 december, 2016 | Magnus Kolsjö | Infrastruktur

Postutredningen delar Sverige i två delar

Idag är det sista dagen att skicka julkort med julfrimärke för den som vill att de ska komma fram innan jul. Detta gäller oavsett var i landet en bor och oavsett var i Sverige mottagaren av julhälsningen bor. Nästa år kan det vara annorlunda om regeringen gör verklighet av postutredningens förslag. Utredningen har både föreslagit att dagens krav på övernattbefordran avskaffas och att det ska bli lättare att göra undantag från kravet på femdagarsutdelning.

De föreslagna försämringarna kommer främst att drabba de som bor i norra Sverige, särskilt de som bor på landsbygden och är beroende av lantbrevbärare. Att skicka brev mellan norra och södra Sverige kommer att ta längre tid än idag och på landsbygden kommer en att få vänta än längre eftersom post inte kommer delas ut fem dagar i veckan.

Fackförbundet ST uppmanar regeringen att säga nej till postutredningens förslag. Utredningen konstaterar själv att även marginella försämringar av postservicen kan leda till avfolkning eller försämrade förutsättningar att bedriva näringsverksamhet. Vi delar den bedömningen. En försämrad postservice riskerar också att leda till försämringar av annan offentlig service och göra det svårare för myndigheter att upprätthålla en likvärdig service över hela landet. Detta kommer bidra till den tudelning av landet mellan landsbygd och stad, norr och söder som många redan känner. Känslan av utanförskap riskerar att öka vilket kan spä på misstroendet för myndigheter och samhällets övriga institutioner.

En väl fungerande och likvärdig postservice över hela landet är en viktig förutsättning för jobb, tillväxt och en god statlig service. Även om betydelsen av traditionella brevförsändelser har minskat är de fortfarande viktiga för exempelvis snabb distribution av läkemedel, viss myndighets- och affärspost och känslig information som inte lämpar sig att skicka digitalt. Traditionella brevförsändelser har även en större betydelse för äldre personer samt personer som bor på ställen med bristande bredbandstäckning, därför slår vi i Fackförbundet ST vakt om en god postservice även i framtiden.

Mer från samma skribent

2018-11-14 | Magnus Kolsjö | Digitalisering

I måndags publicerade eSams juridiska expertgrupp ett rättsligt uttalande om molntjänster i offentlig sektor. Slutsatsen av uttalandet kan knappast vara annan än att det nu sätts stopp för användningen av molntjänster inom statliga myndigheter. Om den...

2018-09-28 | Magnus Kolsjö | Demokrati

För snart tre veckor sedan var det val. Väljarna har beslutat att Sverige ska ha en riksdag där inget av de traditionella politiska blocken är tillräckligt stora för att på egen hand kunna bilda en regering. Efter att riksdagen samlades i måndag har det...

2018-01-25 | Magnus Kolsjö | Infrastruktur

Många av oss har skrivit dem och vi har alla sett dem; uppdateringarna på sociala media om försenade eller inställda tåg. 2016 ankom bara två tredjedelar av persontågen i Sverige till sin slutstation enligt tidtabell. Ett av tio tåg var försenat i fem...