fbpx
2013-05-13 | Karin Brunzell | Internationellt

Den höga arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och våra välfärdssystem. När otryggheten växer och klyftorna i samhället ökar, höjs även kraven på den offentliga sektorns förmåga att leverera tjänster av god kvalitet och hög...

Skribenter

Previous Next
1 97 98 99