fbpx
2013-06-13 | Inger Ehn Knobblock | Integritet

Fackförbundet ST tycker att det är bra att regeringen beslutat att tillsätta en utredning som relativt skyndsamt ska se över frågan om registerutdrag i arbetslivet. Vi ser allvarligt på att arbetsgivare mer eller mindre rutinmässigt kräver utdrag ur...

Skribenter

Previous Next
2013-05-13 | Karin Brunzell | Internationellt

Den höga arbetslösheten hotar den sociala stabiliteten i samhället, och våra välfärdssystem. När otryggheten växer och klyftorna i samhället ökar, höjs även kraven på den offentliga sektorns förmåga att leverera tjänster av god kvalitet och hög...

1 94 95 96 97