fbpx
2018-08-16 | Maria Olwæus | Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Trygghet

Synen på anställningstrygghet skiljer inte bara höger och vänster i politiken utan även arbetsgivar- och arbetstagarparterna allt mer. Den anställdes redan svaga ställning  kommer att försvagas avsevärt vid ett regeringsskifte med en alliansregering...

2018-08-02 | Elin Moberg | Statsförvaltning

Varför behövs en statstjänstemannautbildning för de som jobbar i staten?  Vi har en väldigt bra statsförvaltning i Sverige, men det gäller att se till att vi fortsätter att ha det. De senare åren har det varit en del skandaler och grova överträdelser,...

Skribenter

Previous Next
2018-07-03 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

– Vi är så klart nöjda när vi nu har nått en överenskommelse med vår motpart Arbetsgivarverket. Vårt mål med förhandlingarna var att stärka tryggheten för våra medlemmar när regeringen flyttar på tusentals statliga myndighetsjobb. Något som vi har...

2018-07-02 | Marie Martinsson | Arbetsmarknad

Skattebetalarna får betala en dyr nota när regeringen flyttar på statliga myndigheter och nästan 2 000 statliga jobb. Det innebär en total kostnad på knappt två miljarder. Det är skattepengar som skulle kunna användas till bättre ändamål, till exempel...

1 3 4 5 6 7 83